Liiton uudet verkkosivut on julkaistu

Verkkosivujen lisäksi HPL:n visuaalista ilmettä on päivitetty ja logoa muokattu.

Verkkosivujen uusimisen yhteydessä HPL :n visuaalista ilmettä päivitettiin mm. lisäämällä uusia värejä.  Sivuston rakennetta muokattiin selkeämmäksi ja samalla uudistettiin myös auktorisointisivut. Niiden rakennetta muokattiin aiempaa yksinkertaisemmiksi ja samalla ne muodostavat HPL:n sivujen sisällä oman erillisen kokonaisuutensa.

Visu-uudistuksen yhteydessä HPL:n logo sai uuden fontin, lisäksi liiton nimen kirjoitusasua muutettiin eli liitto kirjoitetaan nyt pienellä alkukirjaimella, Henkilöstöpalveluyritysten liitto ry. Päivitetty jäsenyritysten verkkosivuja varten suunniteltu logo on tulossa.

Verkkosivuille uusia ominaisuuksia

Verkosivujen etusivulle on nostettu nyt uutisten lisäksi myös erikseen blogit ja linkit sekä kävijämäärältään suosituimmille että liiton näkökulmasta tärkeille sivuille. Navigaatiota muutettiin, jotta asioita on helpompi muokata tarpeen ja ajankohtaisuuden mukaan.

Henkilöstöpalvelu-osiossa kerrotaan alasta yleisesti, sekä yritysten tarjoamista palveluista. HPL vaikuttaa osiossa kerrotaan teemoista, joita liitto haluaa pitää esillä esimerkiksi vaikuttajien suuntaan. HPL-osiosta löytyy tietoja toimistosta, liiton säännöistä, hallitusten ja työryhmien jäsenistä sekä materiaalipankki, johon pyritään kokoamaan tiedot sekä uusista että aiemmin tehdyistä tutkimuksista, esitteistä, julkaisuista ym. Ajankohtaista sisältää uutiset, tapahtumat & koulutukset, blogin, videot sekä sosiaalisen median. Jäsenpalveluja koskevilta sivuilta löytyy tietoa siitä, mitä palveluita HPL:lla on tarjota jäsenilleen sekä mm. jäsentiedotteen tilauslomakkeen. Auktorisointi-osio on  nyt omana kokonaisuutenaan sivuston sisällä. HPL:n sivuille pääsee takaisin klikkaamalla  liiton logoa vasemmassa ylänurkassa.

Verkkosivuille on päivitetty ominaisuuksia, jotka puuttuivat aiemmilta sivuilta, kuten sosiaalisen median jakomahdollisuus. Jäsenten suuntaan uudistuksena on tulossa pian  sekä jäsentiedotteiden ja -uutisten koontisivut, jotta vanhoihin uutisiin ja jäsentiedotteisiin voi palata myöhemmin linkin avulla. Lisäksi suosituimpia sivujen löydettävyyttä on parannettu linkitysten ja nostojen avulla. Verkkosivujen uudistamisprojekti jatkuu  mm. sisällön tuotannon puolella sekä muilla kehittämistoimenpiteillä.

Kokonaisilmettä yhtenäistettiin

HPL:n visuaalisen ilmeen päivityksen tuloksena liiton kanavat, julkaisut ja muu tuotanto yhdistyy tunnistettavaksi kokonaisuudeksi, mikä tukee liiton viestinnän tavoitteita. Ilmeen päivityksen yhteydessä HPL sai vihreän lisäksi lisävärejä, joita käytetään mm. julkaisuissa, sosiaalisen median nostoissa jne. Värien lisäksi uutena elementtinä otettiin käyttöön suhdehimmeli elävöittämään liiton ilmettä. Samalla otettiin käyttöön myös uusi fontti, joka näkyy niin verkkosivuilla kuin julkaisuissakin.

Verkkosivut on toteutettu yhteistyössä Aste Helsingin kanssa ja visuaalisen ilmeen uudistus on tehty yhteistyössä strategisen viestinnän ja markkinoinnin suunnittelutoimisto NitroID:n (31.5. alkaen Zeeland) kanssa.

Otamme myös mielellämme palautetta sekä verkkosivuista, niiden toimivuudesta että uudesta visuaalisesta ilmeestä viestinta@hpl.fi