Kohdataan toisemme

Naantalin Luonnonmaalla paistoi aamulla aurinko ja sen myötä on mukavaa pohtia päivän puheenaihetta, kohtaanto-ongelmaa. Hieno homma, että aihe on saanut ansaitsemaansa huomiota laajemmin, mutta toteaisin myös, että on aika siirtyä keskusteluista konkreettisiin tekoihin. Menemättä sen syvemmälle syihin, joista ongelma juontaa juurensa, ja kenen syytä se on, haluan siirtää katseen eteenpäin ja kehittää ratkaisuja yhteistyössä. Aivan … Continued

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen kasvuntekijä

HPL:n haastatattelussa Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Tarvitaanko työllisyyspalveluihin lisää rahaa? Entä mitä mahdollisuuksia tuleva maakuntauudistus tuo kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi?  

Aktiivimalli tarvitsee tuekseen vaikuttavat palvelut

Runsaasti keskustelua herättäneen aktiivimallin tueksi tarvitaan nyt vaikuttavia ja kustannustehokkaita työllisyyspalveluja, joiden avulla ihmiset työllistyvät ja yritykset saavat kaipaamiaan työntekijöitä. Yksityisen työnvälityksen osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen palvelee parhaiten työttömien työnhakijoiden tarpeita. Päättäjillä on nyt oikea hetki tehdä tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja. Tehokkain ja toimivin keino laadukkaiden ja vaikuttavien työllisyyspalveluiden turvaamiseksi on ottaa henkilöstöpalvelualan yritykset mukaan niiden … Continued

Henkilöstöpalveluala on tulevaisuuden ala

Mitä henkilöstöpalvelualalla tapahtui vuonna 2017? Entä miltä näyttää alan tulevaisuus? HPL:n vuoden 2017 hallituksen puheenjohtaja Tuomas Mikkonen (Barona) pohtii muun muassa näitä kysymyksiä HPL:n videoblogissa.  

Taktinen työnhakija on tämän ajan menestyjä

Vuoden 2017 aikana tilanne on selvästi kehittynyt monilta osin työnantajan markkinasta työntekijän markkinaksi. Kun vielä vuosi sitten työpaikkoja oli nihkeästi tarjolla ja yhdestä paikasta kilpaili melkoinen joukko kandidaatteja, ollaan nyt tilanteessa, jossa todella kiinnostaviinkaan rooleihin ei ole välttämättä potentiaalisia hakijoita juurikaan tarjolla – siitä huolimatta, että työpaikkaa mainostetaan aktiivisesti niin perinteisissä kuin moderneissa kanavissa. Työnhaun … Continued

Vastatuulesta huolimatta kasvupalvelulain tavoitteet yhä saavutettavissa

Tilanne maakuntauudistuksen kasvupalveluiden osalta näytti hyvältä vielä viime keväänä. Toimivalta tuntuva järjestäjä-tuottajamalli oli rakennettu, ja hetken vaikutti jo siltä, että työllisyyspalveluihin saadaan uusia ratkaisuja. Maakunnan tehtävänä oli toimia järjestäjänä, joka ostaa työllisyyspalvelut yksityisiltä tai kolmannen sektorin tuottajilta tai kunnilta. Miksi sitten on tärkeää, että yksityiset palveluntuottajat ovat nykyistä vahvemmin tuottamassa työllisyyspalveluita? Yksityiset yritykset tuovat lisäarvoa … Continued

Työsuhteen selviytymistaistelu

Kirjoitin juuri kirjan Rekrytointi: Tehtävään vai yhtiöön? Kirjassa pyrin antamaan kokonaiskuvan tämän päivän rekrytoinnin haasteista ja mahdollisuuksista, mutta myös muistuttamaan, että osaamisen hankkimiseen on myös muita keinoja kuin henkilön palkkaaminen työsuhteeseen. Jos joskus kirjoitan uuden kirjan, teen sen varmaankin aiheesta: miten perinteinen työsuhde kuoli ja osaamisen hankinta kumppanien, alihankkijoiden, verkostojen ja pirstaloinnin kautta nousi moderniksi … Continued

Kasvupalvelu-uudistuksen vuoden lisäaika kääntyy voitoksi

Hallitus päätti heinäkuussa siirtää sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa vuodella. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alusta. Samalla työ- ja elinkeinomi-nisteriön kasvupalvelu-uudistus sai vuoden lisää valmisteluaikaa. Päätös oli hyvä ja viisas, vaikka monen ensireaktio saattoi olla yllättynyt. Lisävuosi antaa ai-kaa valmistella toimintoja ja lakeja paremmin ja perusteellisemmin. Se mahdollistaa laa-jemman vuoropuhelun kasvupalvelujen järjestäjien ja tuottajien eli … Continued

Vuokratyö pitäisi keksiä, jos sitä ei vielä olisi

Työelämä on muuttunut valtavasti, ja muutoksen vauhti kiihtyy yhä. Digitalisaatio, automatisaatio ja robotisaatio ovat jo arkipäivää, mutta suurin tekninen harppaus on kaiketi vielä edessä. Kiihtyvä muutos hävittää vanhoja työpaikkoja ja luo uudenlaista työtä. Voimme vain aavistella, mitä tapahtuu työnkuville, työsuhdemuodoille, entiselle osaamiselle ja yritysten osaamistarpeille. Selvää on ainakin, että entistä harvempi meistä tekee jatkossa samaa … Continued

Markkinavuoropuhelu on yhteiskehittämistä ja oppimista

Julkista ja yksityistä työvälitystä syventävien kasvupalveluiden kehittämiseksi tarvitaan markkinavuoropuhelua, erilaisia kokeiluja ja pilotteja, jotta todellinen yhteiskehittäminen toteutuu. Pirkanmaalla tulevia kasvupalveluja on valmisteltu osana laajempaa elinvoiman edistämisen teemaa. Pirkanmaalla kuvattiin kuusi toisistaan hyvin erilaista kasvupalvelujen toteuttamistapaa. Kuvatuissa malleissa vertailtiin asiakkaiden palveluntarpeiden laajuutta sekä valinnanvapauden määrää. Lisäksi haluttiin tunnistaa kunkin mallin vahvuudet, heikkoudet sekä niiden järjestämisen ja … Continued