Tukitoimintojen ulkoistaminen saattaa nousta esiin yrityksen etsiessä säästökohteita. Lisäksi onnistunut ulkoistus vapauttaa resursseja ydinliiketoimintaan.

Nykyään työelämän sääntely ja työlainsäädäntö tekevät asioista haastavampia ja tämä edellyttää henkilöstöhallinnon tekijöiltä monenlaisen asian osaamista. Myöskään HR-osa-alueiden merkitystä henkilöstölle ja liiketoiminnalle ei osata arvostaa tarpeeksi, koska usein ne liitetään ainoastaan operatiiviseen toimintaan. HR-toiminto voi tuoda yritykselle myös uutta osaamista liiketoiminnan kehittämiseen.

Ulkoistuksella yritys voi ostaa itselleen asiantuntijapalveluita, joita ei omasta yrityksestä löydy ilman uuden henkilön rekrytointia. Lisäksi ulkoistuksella todennäköisesti saa käyttöönsä alan uusimmat ohjelmat ilman lisäkustannuksia. Ulkoa ostetun palvelun määrää ja sisältöä on myös mahdollistaa muuttaa, jos tilanne muuttuu.

Esimerkiksi jos rekrytoinnissa on ulkopuolinen kumppani apuna, uusi henkilö saadaan nopeammin hoidettua, kun prosessin hoitaa asiantunteva ja osaava kumppani.

Viisi vinkkiä HR-kumppanin valintaan

  1. Rakenna pitkäjänteinen yhteistyö henkilöstöpalveluyrityksen kanssa. Alussa tarvitaan aikaa yrityksen toimialan ja tarpeiden sisäistämiseen.
  2. Vaadi henkilöstöpalveluyritykseltä asiantuntemusta ja kokemusta HR-ulkoistuksista.
  3. Valitse vastuullinen auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys kumppaniksi.
  4. Aseta yhteiset selkeät tavoitteet, joihin pyritään yhteistyössä henkilöstöpalveluyrityksen kanssa. Varmista, että tuloksia myös mitataan yhteisesti sovituilla mittareilla.
  5. Edellytä, että henkilöstöpalveluyritys on aidosti kiinnostunut yrityksesi liiketoiminnan, henkilöstön ja sen osaamisen kehittämisestä.