Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto.  HPL:ssa on reilu 300 jäsenyritystä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK jäsen.

Osaavan työvoiman saatavuudella varmistetaan Suomen kilpailukyky

Tutustu HPL:n vaalitavoitteisiin

TOP 20 liikevaihto-tiedustelu

Alan 20 suurimman yrityksen liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

TES & YSE

Katso uusin henkilöstöpalvelualan työehtosopimus sekä alan yleiset sopimusehdot

Materiaali-pankki

HPL:n viimeisimmät tutkimukset sekä kaikki esitteet ja julkaisut

Jäsenyritykset

HPL:oon kuuluu noin 350 jäsenyritystä