Metallimestari-koulutus on valtti työnhaussa

Baronan Metallimestari-koulutuksessa hankitulle ammattitaidolle on kysyntää metallialan yrityksissä, sillä ne ovat itse aktiivisesti mukana koulutuksen suunnittelussa. Barona-konserniin kuuluva henkilöstöpalveluyritys Opteam on järjestänyt Metallimestari-koulutusta vuodesta 2014. Metallimestari-koulutusohjelmien …
Lue lisää

Tervetuloa HPL:n uusille verkkosivuille

Verkkosivujen lisäksi HPL:n visuaalista ilmettä on päivitetty ja logoa muokattu. HPL:n verkkosivu-uudistuksen yhteydessä sivujen rakennetta muokattiin, auktorisointisivuja yksinkertaistettiin, ja sivuista tehtiin oma kokonaisuutensa. Verkkosivujen lisäksi liiton …
Lue lisää

Academy – Tulevaisuuden koulu

Työ ja sen tekeminen muuttuvat jatkuvasti. Ajatuksen siitä, että yksi tutkinto turvaisi uran koko loppuelämän ajaksi, voi unohtaa. Nopeasti kehittyvä maailma edellyttää myös entistä ketterämpiä vaihtoehtoja …
Lue lisää

Tulevaisuuden rekrytointia

Barona on jo vuosia kehittänyt rekrytoinnin tueksi älykkäitä ratkaisuja. Työ jatkuu vilkkaana, sillä tekoälyn potentiaalista on hyödynnetty vasta murto-osa. Osaamisen tarve ja työnkuvat muuttuvat koko ajan. …
Lue lisää

Uusi liikesalaisuuslaki voimaan kesäkuussa

Uusi liikesalaisuuslaki astuu voimaan 9.6.2018. Lailla implementoidaan EU:n liikesalaisuusdirektiivi (EU 2016/43). Tähän mennessä asiaa koskeva sääntely on ollut hajanaista ja loukkaustilanteissa yrityssalaisuuksien suoja on rakentunut pääasiassa rikoslain …
Lue lisää

Reilu kilpailu tuo vastinetta verorahoille

Tuleva kasvupalvelu-uudistus avaa työllistämispalvelut markkinoiden kilpailtavaksi. Maakunnat voivat halutessaan toki tuottaa palvelut myös itse. EK:n tekemän kilpailuraportin mukaan julkinen sektori kilpailee yhä enemmän samoilla markkinoilla yksityisten …
Lue lisää