Yritykset kaipaavat lisää ammattiosaajia

HPL:n julkaiseman TOP 20 liikevaihtotiedustelun mukaan yritykset käyttävät aiempaa enemmän henkilöstöpalvelualan yrityksiä apuna rekrytoinneissa. Työl­li­syys­ti­lan­ne on pa­ran­tu­nut ja joil­lain aloil­la pu­hu­taan jopa työn­te­ki­jä­pu­las­ta. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­set aut­ta­vat …
Lue lisää