Aktiivimalli tarvitsee tuekseen vaikuttavat palvelut

Runsaasti keskustelua herättäneen aktiivimallin tueksi tarvitaan nyt vaikuttavia ja kustannustehokkaita työllisyyspalveluja, joiden avulla ihmiset työllistyvät ja yritykset saavat kaipaamiaan työntekijöitä.

Yksityisen työnvälityksen osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen palvelee parhaiten työttömien työnhakijoiden tarpeita. Päättäjillä on nyt oikea hetki tehdä tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja.

Tehokkain ja toimivin keino laadukkaiden ja vaikuttavien työllisyyspalveluiden turvaamiseksi on ottaa henkilöstöpalvelualan yritykset mukaan niiden suunnitteluun ja tuottamiseen. Valtionvarainministeri Petteri Orpon mukaan hallituksen tulevassa kehysriihessä tullaan pohtimaan lisämäärärahojen suuntaamista riittävien työvoimapalveluiden turvaamiseksi (IL 16.01.). Samansuuntaisia ajatuksia esitti myös työministeri Jari Lindström (HS 13.01.). Kehysriihessä tulisikin linjata työllisyyspalveluiden kilpailuttaminen selvemmin säännöksi kuin poikkeukseksi.

Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat työelämän muutoksen ytimessä ja näköalapaikalla. Alan yritykset ovat työnhaku- ja uravalmennusten huippuosaajia. Niillä on suorat kontaktit työntekijöitä palkkaaviin yrityksiin ja ajankohtaista tietoa eri toimialojen työllisyystilanteesta ja sen kehityksestä. Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöstä on jo paljon myönteisiä kokemuksia. Henkilöstöpalvelualan yritysten julkiselle puolelle tarjoamat palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia ja lisäksi alan yrityksillä on merkittävä vaikutus muun muassa nuorten työllistymiseen vaikeastakin työttömyydestä kärsivillä alueilla. Kilpailutuksen kautta ostetuissa työllisyyspalveluissa on lisäksi tulosvastuu: ilman tulosta ei tule myöskään palkkiota.

Kevään kehysriihessä tehtävät ratkaisut tulevat väistämättä viitoittamaan myös työllisyyspalveluiden tulevaa suuntaa. Tässä työllisyystilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että työllisyyspalveluihin varataan riittävästi resursseja, jotta ihmisten aktiivinen työnhaku ja työllistyminen helpottuvat. Varojen riittävyys on taattava myös tulevissa maakunnissa, joille työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy.

Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat valmiita etsimään ja rakentamaan sellaisia uusia ja innovatiivisia palveluita, jotka palvelevat työttömiä työnhakijoita heidän omista lähtökohdistaan käsin, mutta tuloksellisesti. Tarjolla on aitoja ja tuloksellisia vaihtoehtoja, joita ei ole varaa jättää käyttämättä.

Kirjoittanut Merru Tuliara

Merru Tuliara on Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja.