10 kysymystä ja vastausta vuokratyöstä nuorille

Vuokratyön kautta sinulla on mahdollisuus työskennellä eri aloilla, ja työllistyminen voi olla hyvinkin nopeaa. Tämän takaa henkilöstöpalveluyritysten liiketoimintaidea: tarkoitus on saada työpaikat ja työnhakijat löytämään toisensa!

Henkilöstöpalveluyrityksillä on oma työnantaja- ja toimialaliitto, Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL. HPL kokosi nuorille 10 kysymystä ja vastausta vuokratyöstä.

Mitä vuokratyö tarkoittaa?

Vuokratyössä henkilöstöpalveluyritys on työnantajasi, mutta työskentelet toisessa yrityksessä. Annat työsopimuksessa suostumuksesi siihen, että henkilöstöpalveluyritys siirtää eli vuokraa sinut työntekijänä toiselle yritykselle, joka huolehtii työnjohdosta. Henkilöstöpalveluyritys työnantajanasi maksaa palkkasi.

Minkälaiset vuokratyösuhteen ehdot yleensä ovat?

Sinulla on vuokratyössä yleensä samanlaiset työsuhteen ehdot (esim. palkka, työaika, vuosiloma) kuin muillakin työntekijöillä siinä yrityksessä, jossa työskentelet. Työsuhteesi ehdot määräytyvät yleensä sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

Jos esimerkiksi työskentelet kaupassa, sovelletaan työsuhteessasi kaupan alan työehtosopimusta tai jos työskentelet rakennustyömaalla, sovellettavaksi tulee rakennusalan työehtosopimus.

Pääsääntöisesti vuokratyöhön soveltuu sama työlainsäädäntö kuin muihinkin työsuhteisiin.

Millä aloilla vuokratyötä voi tehdä?

Vuokratyötä voi tehdä lähes kaikilla aloilla. Yleisintä vuokratyö on teollisuudessa, palvelualoilla ja rakennuksilla. Vuokratyöntekijänä voit työskennellä myös toimistotyössä tai esimerkiksi IT-alalla. Vuokratyö onkin hyvä keino kokeilla eri ammatteja, jos oma unelma-ammattisi ei ole vielä tiedossa.

Mikä on työsuhteen kesto vuokratyösuhteessa?

Vuokratyössä, kuten muissakin työsuhteissa, työsuhteen kesto määräytyy sen mukaan, miten pitkäksi aikaa työtä on tarjolla.

Henkilöstöpalveluyritys tekee kanssasi määräaikaisen työsopimuksen, jos yrityksessä, jossa työskentelet, on tarjolla työtä  vain rajoitetun ajan, eikä henkilöstöpalveluyritys pysty tarjoamaan sinulle muuta työtä määräaikaisen työsuhteesi päättyessä. Työtä voi olla tarjolla vain rajoitetun ajan esimerkiksi ison tilauksen, ruuhkahuipun tai sijaisuuden vuoksi. Määräaikainen työsopimus voi perustua myös omaan toiveeseesi.

Vuokratyösuhteessa voit olla myös vakituisessa eli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Miten voit yhdistää työn ja opiskelun tai harrastukset?

Voit tehdä vuokratyötä joko osa- tai kokoaikaisesti. Joustavuus työajoissa voi mahdollistaa esimerkiksi työn, opiskelun ja vapaa-ajan yhteensovittamisen. Sovit työajastasi henkilöstöpalveluyrityksen eli työnantajasi kanssa työsopimuksella. Yritys, jossa työskentelet, vastaa yleensä työvuorojen suunnittelusta.

Miten palkkasi määräytyy vuokratyössä?

Vuokratyössä sovelletaan pääsääntöisesti sitä työehtosopimusta, jota noudatetaan yrityksessä, jossa työskentelet. Näin keskeiset palkka- ja muut työehtosi määräytyvät samoin periaattein kuin työkavereillasi.

Kertyykö vuokratyössä vuosilomaa?

Vuokratyöntekijälle kertyy vuosilomaa samoin perustein kuin muillekin työntekijöille. Jos et ehdi pitää vuosilomaa työsuhteesi aikana sen lyhyen keston vuoksi, loma maksetaan vuosilomalain mukaan lomakorvauksena työsuhteen päättyessä.

Mitä jos sairastut vuokratyösuhteen aikana?

Henkilöstöpalveluyritys työnantajanasi hoitaa sairausajan palkanmaksun sovellettavan työehtosopimuksen tai työsopimuslain mukaan.

Ilmoitat siis poissaolostasi ohjeiden mukaan sekä työnantajanasi toimivalle henkilöstöpalveluyritykselle että yritykseen, jossa työskentelet. Siten myös sijaisjärjestelyt saadaan tarvittaessa hoidettua.

Kuka perehdyttää sinut työhösi?

Henkilöstöpalveluyritys työnantajanasi perehdyttää sinut työsuhteesi yleisiin käytäntöihin ja toimintatapoihin, kuten työtunneista ja poissaoloista ilmoittamiseen. Yritys, jossa työskentelet, perehdyttää sinut työtehtäviisi ja esimerkiksi työturvallisuusmääräyksiin.

Mikä merkitys on sillä, että  työnantajasi on Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) jäsen?

Kun työnantajasi on HPL:n jäsenyritys, se on sitoutunut noudattamaan henkilöstöpalvelualan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita. Periaatteissa kiinnitetään erityistä huomiota sekä työntekijän oikeuksiin että vastuullisena työnantajana toimimiseen. Vastuullisena työnantajana henkilöstöpalveluyritys hoitaa rekrytoinnit ammattitaitoisesti, kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti sekä noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa.