Henkilöstöpalveluala: ”Rakennamme vastuullisuudesta kilpailuedun”

Henkilöstöpalveluyritysten liiton HPL:n jäsenyritykset ovat Suomessa merkittäviä työllistäjiä ja tulevaisuuden työelämän rakentajia. Yritysten työn vaikuttavuudesta niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta kertoo alkuvuodesta käynnistyvä Vastuullinen henkilöstöpalveluala -kampanja.

HPL:n hallitus päätti vuosi sitten nostaa vastuullisuuden liiton strategiseksi painopisteeksi. Vastuullisuustyön toivotaan vahvistavan erityisesti henkilöstöpalveluyritysten kilpailukykyä.

– Vastuullisuus pitää nivoa osaksi yritysten strategiaa ja johtamista, jolloin sen vaikutus ulottuu koko organisaatioon, HPL:n hallituksen puheenjohtaja Matti Kariola perustelee.

Vastuullisuus koskettaa HPL:n jäsenyrityksiä laajasti, sillä yritysten tulee huomioida vastuullisuustyössään niin omat kuin vuokratyöntekijät, asiakasyritykset sekä yhteiskunnan odotukset.

– Keskeisimpiä yritysvastuun ulottuvuuksia ovat vastuullisuus työnantajana, työntekijäkokemukset ja työntekijöiden oikeudet. Tässä jos missä henkilöstöpalveluyrityksillä on iso vaikutusmahdollisuus, Kariola uskoo.

– Vastuullisuuskampanjan avulla liitto jäsenyrityksineen voi osoittaa, että henkilöstöpalveluala on eturintamassa kehittämässä työmarkkinoita ja luomassa oikeudenmukaisempaa työelämää, lisää HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara.

Yritys – kerro vastuullisuudesta

Tänä päivänä henkilöstöpalveluyrityksiltä odotetaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten nuorten ja maahanmuuttajien työllistymiseen. Myös yritysten vastuullisuus työmarkkinoista on noussut vahvasti esiin koronapandemian aikana.

Vaikka henkilöstöpalvelualan vaikutukset niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla ovat vuosittain merkittäviä, ne ovat Tuliaran mukaan jääneet liian vähälle huomiolle.

– Nyt tuomme yhteisvoimin esille henkilöstöpalveluyritysten ansiokasta työtä, jossa vastuullisuus näkyy muun muassa yritysten työvoiman saannin helpottumisen, työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtimisen sekä kehittävän kumppanuuden kautta.

Tuliara kannustaa henkilöpalveluyrityksiä pitämään myös ääntä vastuullisuudestaan.

– Yrityksen kannattaa viestiä työnsä tuloksista sidosryhmilleen avoimesti ja säännöllisesti. Se, miten yritys pystyy auttamaan muita, on tärkeä vastuullisuuden mittari.

Liitto tukee jäseniään vastuullisuustyössä

Vastuullisuuden edistäminen on myös HPL:n velvollisuus henkilöstöpalveluyritysten työnantajaliittona ja alan kehittäjänä.

Siksi HPL tukee jäseniään myös konkreettisessa vastuullisuusohjelmatyössä.

– Vastuullisuusohjelmaoppaamme ja koulutusvideomme auttavat henkilöstöpalveluyrityksiä vastuullisuusohjelman suunnittelussa, sen tavoitteiden asettamisessa, tulosten mittaamisessa sekä viestinnässä.

– Koska opas on laadittu myös jäsenyrityksiä osallistaen, koen, että se on riittävän konkreettinen ja arjessa kiinni, Tuliara arvioi.

Liitto julkaisi viime syksynä myös henkilöstöpalvelualan uudet toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet, joihin yrityksen tulee sen jäsenenä sitoutua.

– Periaatteiden noudattaminen on jäsenyytemme edellytys. Jäsenyrityksemme voivat viitata periaatteisiin omassa markkinoinnissaan ja kertoa vastuullisuudestaan asiakkailleen ja työntekijöilleen.

Vastuullinen henkilöstöpalveluala -kampanja 11.1.2021 alkaen

  • Viestintäkampanja tuo esiin henkilöstöpalveluyritysten merkittävyyttä työllistäjinä ja tulevaisuuden työelämän rakentajina.
  • Kampanjan pääteemat ovat yhteiskunnallinen ratkaisija 1.–24.1., työntekijän asialla 25.1.–7.2. ja kehittävä kumppani 8.2.–21.2. Ne ovat myös henkilöstöpalveluyritysten vastuullisen liiketoiminnan kulmakiviä.
  • HPL ja sen jäsenyritykset tuottavat kampanjan aikana päätemoista monipuolista sisältöä erityisesti verkkoon ja someen.
  • Seuraa kampanjaa osoitteessa hpl.fi/vastuullisuuskampanja sekä somessa hastageilla #vastuullinenhenkilöstöpalveluala, #yhteiskunnallinenratkaisija, #työntekijänasialla ja #kehittäväkumppani.

Teksti: Marinella Ruutu

Kuva: Avidly

Taustatiedot: Sari Kuvaja