Henkilöstöpalveluyritykset työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun asialla

Täydellisessä maailmassa jokainen työntekijä ja -hakija tulee kohdatuksi omana itsenään, ilman ennakko-oletuksia tai yhteiskunnan asettamia, vanhentuneita normeja. Täydellisessä maailmassa arvot eivät ole vain sanahelinää vuosikertomuksissa, ja samasta työstä maksetaan reilu, tasavertainen palkka. Työsuhteen laadulla ei ole väliä, vaan työnantajan silmissä jokainen osaaja on yhtä arvokas.

Olemmeko vuonna 2021 siinä tilanteessa, että voimme kirkkain silmin kertoa työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun toteutuvan sataprosenttisesti läpi Suomen työelämän? Päätellen esimerkiksi LinkedIniä täyttävien huonojen rekrytointikokemusten määrästä on vastaus ei, valitettavasti emme ole.

Me henkilöstöpalvelualalla, HPL:n alaisuudessa toimivat yritykset olemme eturintamassa rakentamassa parempaa ja yhdenvertaisempaa työelämää, työntekijöidemme tukena seisoen.

Yhdenvertaisesta kohtelusta määrää laki

Työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta määrää jo työsopimuslaki, joka velvoittaa työnantajaa kohtelemaan kaikkia työntekijöitä tai työnhakijoita tasapuolisesti. Laissa on yksiselitteisesti määritelty, miten työnantaja ei ilman hyväksyttävää perustetta saa asettaa työntekijöitä eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan, kansallisen tai etnisen alkuperän, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.

Niin mahtavaa kuin se olisikin, että lain kirjain toteutuisi muuttumattomana, on reaalimaailmassa vielä tehtävää yhdenvertaisuuden kanssa. Tietyt alat ovat aikojen saatossa vahvasti profiloituneet hyvin homogeenisen porukan ”heiniksi” ja työnantajien on vaikeaa luopua ”näin on aina ollut”- ajattelutavasta. Henkilöstöpalveluyritykset tuovat monipuolisella kokemuksellaan ja ulkopuolisella näkemyksellään kullanarvoista apua, jotta oikea työ kohtaa oikean tekijän.

Henkilöstöpalveluyritykset avainasemassa yhdenvertaisuuden lisäämisessä työelämässä

HPL:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan henkilöstöpalvelualan toiminta-ja vastuullisuusperiaatteita, sekä ottamaan uusia toimintatapoja käyttöön konkreettisesti. Yhdenvertaisuuden lisääminen niin työnhaussa kuin työpaikoillakin on  asia, jossa henkilöstöpalveluyritykset ovat avainasemassa tuomassa käytäntöjä 2020-luvulle. Moni ummehtunut toimintatapa kaipaa perusteellista pöllyttämistä. Me rohkaisemme sekä autamme yrityksiä katsomaan myös sen oman pienen kuplan ulkopuolelle.

Erilaisilla demografisilla taustoilla olevat työntekijät ovat rikkaus. Tämän päivän stereotyyppisen ihannetyöntekijän lokero on minimaalisen pieni; lokeron ulkopuolelle jää n. 95 % työvoimasta joko iän, sukupuolen, perhetilanteen, etnisyyden tai muun työntekoon vaikuttamattoman seikan vuoksi. Naurettavaa, eikö?

Erityisen tärkeää on, että vuokratyöntekijät sekä yrityksen pysyvä henkilökunta ovat samalla viivalla. Vuokratyön yllä leijunut stigma, että kohtelu olisi jollakin tavalla eriarvoista, on väistynyt, määrätietoisella työllä asenteita voidaan siis todella muuttaa. Mikäli yritys haluaa nykypäivänä menestyä, on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että menestys on yhtä kuin työntekijät. Työntekijät puolestaan eivät ole koneiston osia.

Henkilöstöpalveluyritykset kantavat yhteiskunnallista vastuuta työllistämällä myös paljon maahanmuuttajia. Työllistyminen on integroitumisen kannalta avainasemassa, mutta omin neuvoin monelle haastavaa. Me Personalhusetilla teemme muun muassa yhteistyötä Startup Refugees -järjestön kanssa, jonka toimintaidea on auttaa maahanmuuttajia työllistymään.

Yhdenvertaisuuden tukeminen osana strategiaa

Meillä Personalhusetilla ja Aalto Henkilöstöpalveluissa on käytössä kehittämämme We Care-malli, jonka perimmäinen tarkoitus on tukea työntekijöitämme kaikissa työelämän käänteissä ja varmistaa yhdenvertainen kohtelu. Vastuullisuus on tärkeimpiä arvojamme, joten kaikki konkreettiset tavat implementoida arvot myös käytäntöön ovat jatkuva kehityskohteemme. Haluamme näyttää, että välitämme aidosti. Kyselemme kuulumisia ja kannustamme kaikenlaiseen matalan kynnyksen yhteydenpitoon; meille voi kertoa niin iloista kuin suruista.

Tavoitteemme on, että kaikki työntekijämme voivat tehdä töitä nyt ja tulevaisuudessa mahdollisimman terveinä sekä motivoituneina. Autamme urapolun suunnittelussa ja käytännön asioissa. We Care-malliin kuuluu myös ns. varhaisen välittämisen keskustelu, jonka avulla kannustamme työntekijöitämme kertomaan myös, mikäli työkaverista herää huoli. Eli ketään ei jätetä yksin!

Teksti: Suvi Honkanen. Suvi on Personalhusetin ja Aalto Henkilöstöpalveluiden markkinointipäällikkö, joka uskoo pehmeiden arvojen ja huumorin ihmeitä tekevään voimaan… Myös työelämässä!

Kuva: Mostphotos, vastuullisuusleima Avidly