Tavoitteena nolla tapaturmaa

Työturvallisuus on monen asian summa. Miten työturvallisuudesta huolehditaan vuokratyössä, kun työntekijän työnantajana on henkilöstöpalveluyritys, mutta varsinainen työ tapahtuu toisen yrityksen työnjohdon alla? Enersensen rekrytoija Sami Joulamo kertoo, miten yritys varmistaa sen, että työntekijä lähtee työmaalta aina terveenä kotiin. 

Mitä työturvallisuuteen sisältyy?

Työturvallisuus on laaja kokonaisuus. Vastuullinen työnantaja ennakoi työpaikan riskit ja vaarat, huolehtii laadukkaasta perehdytyksestä ja esimiestyöstä, varmistaa tuottavan ja turvallisen työympäristön, huolehtii työntekijöiden terveydestä ja työkyvystä sekä valvoo kone-, laite- ja kemikaaliturvallisuutta.

Työturvallisuuteen kuuluvat myös työnantajan ja työntekijän välinen työsuojelun yhteistoiminta, työterveysyhteistyö, joka ennalta ehkäisee esimerkiksi ammattitauteja sekä tyky-toiminta terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Enersense rekrytoi työntekijöitä erityisesti teollisuuteen ja rakennuksille. Mikä on henkilöstöpalveluyrityksen ja työntekijöitä vuokraavan yrityksen vastuu työturvallisuudesta?

Henkilöstöpalveluyrityksenä vastuullamme on selvittää tarkkaan, mitä riskejä tai erikoisolosuhteita työtehtävään voi kuulua, ja varustaa työntekijät asianmukaisesti. Työnjohdollinen vastuu työturvallisuudesta on aina varsinaisella työmaalla.

Jos työmaalla tapahtuu riskien ja vaarojen ennakoinnista huolimatta haaveri, laadimme tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle, kartoitamme siihen johtaneet syyt ja osallistumme tapaturman tutkintaan.

Hyvä perehdytys antaa eväät turvalliseen työhön. Miten huolehditte, että vuokratyöntekijät saavat asianmukaisen työhönopastuksen asiakasyrityksessä aloittaessaan uudessa tehtävässä?

Ohjeistamme työntekijöitämme suorittamaan verkkoperehdytyksen hyvissä ajoin ennen työmaalle menoa joko kotona tai toimistollamme oman yhteyshenkilön kanssa.

Työssä auttaa alkuun myös oma perehdytyksemme, jossa kertaamme esimerkiksi nostoasentoja. Tarjoamme henkilöstöllemme myös erilaisia lyhytkoulutuksia, kuten työturvallisuus-, tulityökortti- ja ensiapuakoulutuksia.

Työmaakohtainen opastus ja työtehtäviin perehdytys suoritetaan työmaalla.

Miten työntekijät suhtautuvat työturvallisuuteen?

Moni työntekijä kokee merkityksellisenä tapamme välittää ja reagoida työturvallisuuteen. Olemme saaneet kiitosta esimerkiksi laadukkaista suojavarusteista.

Tapaturmatilanteessa otamme välittömästi yhteyttä työntekijään, ja avustamme esimerkiksi selvityksen tekemisessä vakuutusyhtiölle. 

Iso osa työturvallisuuden velvoitteista on tullut työpaikoille tämän vuosituhannen puolella. Esimerkiksi suojalasien ja viiltosuojahanskojen käyttö ei ole vanhemmalle sukupolvelle joka tilanteessa itsestään selvyys.

Mikä on suurin haasteenne työturvallisuudessa?

Toimintaympäristöt, työkulttuuri ja työn vaarat ovat erilaisia eri toimialoilla ja työmailla, ja aiheuttavat välillä kokonaisuuden hallinnan haasteita.

Miten olette kehittäneet työturvallisuutta lähiaikoina?

Tiivistämme koko ajan yhteistyötä ja yhteydenpitoa asiakasyritystemme kanssa.

Päivitämme perehdytysmateriaaliamme säännöllisesti, jotta pystyisimme sen avulla minimoimaan yleisempiä tapaturmia tai työstä johtuvia vammoja. Panostamme laadukkaisiin suojavarusteisiin.

Mitä muutoksia työturvallisuudessa on tapahtunut viime vuosina?

Työntekijämme käyvät kolme tai jopa neljä perehdytystä ennen kuin aloittavat työssään.

Vastuullisilta henkilöstöpalveluyrityksiltä edellytetään, että työturvallisuus asiat ovat kunnossa, sillä myös asiakkaamme ovat ymmärtäneet turvallisen työn merkityksen ja vaikutuksen työn laatuun ja tuottavuuteen.

Miten työturvallisuuden huomioiminen tukee vastuullista työnantajamielikuvaa?

Jokainen työntekijämme saa perehdytyksen työtehtävään, oli sen pituus sitten päivä tai vuosi. Selvitämme myös tarkkaan työntekijöidemme ja asiakkaidemme tarpeet.

Työ on kuitenkin ”vain” työtä, ja tärkeimmät asiat odottavat kotona. Haluamme, että työntekijämme palaavat sinne terveinä.

Miten seuraatte työturvallisuuden toteutumista?

Teemme jokaisesta työtapaturmasta tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle sekä havaintoilmoituksen omaan erilliseen järjestelmäämme, jossa seuraamme tapaturmalukuja. Raporttien avulla analysoimme jatkuvasti, missä työturvallisuuden osa-alueissa meillä on vielä kehitettävää.

Teksti: Marinella Ruutu

Kuva: Mostphotos

Työ on kuitenkin ”vain” työtä, ja tärkeimmät asiat odottavat kotona.  Haluamme, että työntekijämme palaavat sinne terveinä.