Työllisyysasteen nosto on HPL:n ja TEM:n kumppanuuden tavoite

Henkilöstöpalveluyritykset ratkaisevat työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa ja kantavat yhteiskunnallista vastuutaan työllistämällä satoja ihmisiä joka päivä. Pitkäaikainen kumppanuus julkisen työnvälityksen kanssa nopeuttaa työnhakijoiden työllistymistä ja osaavan työvoiman löytymistä työnantajille.

Vaikka Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia, vasta viime aikoina osapuolet ovat alkaneet nähdä toisensa strategisina kumppaneina.

–Henkilöpalveluyritysten merkitys nopeaan reagointiin kykenevinä, työtä tarjoavina työnantajina ja osaavan työvoiman työllistäjinä on keskeinen, joten yhteistyö HPL:n kanssa on TEM:ssä koettu erittäin tärkeäksi, tiivistää TEM:n Alueet ja kasvupalvelut -osaston neuvotteleva virkamies Lari Anttonen.

– Yhteistyön kautta voimme parantaa palveluiden osuvuutta ja vaikuttavuutta, nopeuttaa ja tehostaa työnhakijoiden työllistymistä ja vahvistaa  työnantajien osaavan työvoiman saantia.

Yhteistyösopimus mahdollistaa avoimuuden ja yhteisen kehittämisen

TEMin ja HPL:n solmiman yhteistyösopimuksen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä TE-hallinnon, henkilöstöpalveluyritysten ja työvoimaa rekrytoivien yritysten välillä.

– Yhteistyössä hyödynnetään sekä yksityisen että julkisen työnvälityksen vahvuuksia. Kun tietoisuutta lisätään erilaisista toimintatavoista ja tarjolla olevista palveluista, henkilöstöpalveluyritysten tunnettavuus luotettavina ja vastuullisina työnantajina paranee, Anttonen uskoo.

Anttosen mielestä yhteistyö on mahdollistanut myös avoimen keskustelun osapuolten toimintatavoista, alueiden elinkeinoelämän tilanteesta, tarvittavista palveluista sekä osaamisesta.

– Avoimen keskustelun ja yhteistyön avulla olemme voineet jakaa niin ruusuja kuin risuja, kehittää palveluita ja julkisia hankintoja.

Yhteistyön tiivistämiselle, joustavien, yksilölliset tarpeet huomioivien palveluiden kehittämiselle sekä julkisiin hankintoihin liittyvän osaamisen edistämiselle  on Anttosen mukaan vielä tilausta.

– Tarvitsemme yhä enemmän keskinäistä keskustelua ja ajatustenvaihtoa, jotta palvelut kehittyvät, vastaavat ajan haasteisiin ja synnyttävät  innovatiivisuutta. Tämä on tärkeää erityisesti nyt, kun korona on vain pahentanut työllisyystilannetta, Anttonen pohtii.

Vastuullisuus yhteistyön kulmakivenä

Vastuullisuuden merkitys korostuu yhä enemmän kaikessa toiminnassa, niin tarjottavissa palveluissa kuin työllisyyden edistämisessä. Anttosen mielestä yhteistyön avulla on voitu avoimesti ja luottamuksellisesti keskustella niin palveluiden kehittämisestä kuin myös työnhakijoiden hyvinvoinnin, osaamisen ja palkkauksen näkökulmista.

– Vastuullisuuden merkitys myös kustannustehokkaiden, vaikuttavien sekä laadukkaiden palveluiden tarjoamisessa ja hankintatoimessa on keskeisessä asemassa.

Anttosen mielestä henkilöstöpalveluyritysten rooli työllisyyden edistämisessä ja osaavan työvoiman välittämisessä osana jatkuvan oppimisen uudistusta tulisi tunnistaa yhä vahvemmin.

– Yksityisten palveluntuottajien vahvuutena ovat muun muassa toimialoihin ja ammatteihin liittyvä erityisosaaminen sekä tiivis yhteistyö työnantaja- ja yrityskentän kanssa, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen viemistä myös osaksi työelämää.

Teksti: Merru Tuliara

Kuva: Avidly