Vastuullinen rekrytointi huomioi niin lääkärin kuin asiakkaan tarpeet

Useat Medikumppanilla työskentelevät lääkärit ovat viihtyneet yrityksen palveluksessa vuosia. Pisimmät työsuhteet ovat yli 10 vuoden mittaisia, mikä ei ole kovin tavanomaista, kun kyseessä on henkilöstövälityspalveluita tarjoava yritys. Medikumppanille tämä on kuitenkin tuttua, ja yritys saa viikoittain positiivista palautetta lääkäreiltä.

Vastuullisessa rekrytoinnissa ymmärretään toimialan haasteet, huomioidaan niin lääkärin kuin asiakkaan tarpeet ja toimitaan niiden mukaan sekä kannustetaan jokaista oman osaamisen kehittämiseen ja uusien työkalujen hankkimiseen.

Ammattimainen profilointi ja vastuullisuus rekrytoinnissa ja asiakastyössä näkyy mm. siinä, että ymmärrämme aidosti toimialamme haasteita. Terveydenhoitoalaa leimaa kipeä osaajapula, jota me pyrimme ratkaisemaan omalla toiminnallamme yhdistäen osaajat asiakkaidemme kanssa, kertoo Anu Fält, Medikumppanilla jo pitkään työskennellyt toimialajohtaja.

Rekrytoijan tulee kuunnella lääkäreiden tarpeita ja toiveita, ja myös toimia niiden mukaan löytääkseen heille parhaat mahdolliset sekä juuri heidän elämäntilanteeseensa sopivat työpaikat. Tarjoamme lisäksi selkeät palkkamallit, ja viestimme niistä läpinäkyvästi, jatkaa Heidi Larko, Medikumppanin rekrytointipäällikkö.

Alati elävä toimiala, väestön ikääntyminen ja lääkärin työn kuormituksen lisääntyminen haastavat terveydenhuollossa työskenteleviä päivittäin. Tämän vuoksi Medikumppani haluaakin kannustaa oman osaamisen kehittämiseen mm. ammatillisten lisä- ja täydennyskoulutuksien avulla. Yritys tukee koulutuksia myös taloudellisesti.

Vastuullisuus on myös rohkeutta viestiä avoimesti

Kuten jokaisen yrityksen, myös Medikumppanin liiketoiminta vaikuttaa moniin sidosryhmiin.  Näin ollen toiminnan tavoitteena ei ole ainoastaan etsiä pitkäaikaisia henkilöstöratkaisuja rakentamalla aitoa ja välittävää yhteistyötä asiakkaiden kanssa, vaan toimia vastuullisesti kaikkien sidosryhmien rinnalla.

Tuotamme voittoa omistajille ja huolehdimme samalla työntekijöidemme hyvinvoinnista kilpailukykyisen palkan ja etujen muodossa. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme kilpailukykyistä palvelua, tiivistää Medikumppanin talousjohtaja Teemu Asikainen.

Medikumppanilla vastuullisuus näkyy myös viestinnässä. Yritys puhuu rohkeasti ja läpinäkyvästi kaikesta, myös siitä, mikä vaatii vielä kehittämistä.

Otamme vastuullisuuden yrityksessämme vakavasti ja siksi päätimme osallistua keväällä 2020 järjestettävään Oikotien Vastuullinen työnantaja- kampanjaan, olemme osa kampanjaa myös vuonna 2021. Lisäksi olemme paraikaa työstämässä meille uutta vastuullisuusohjelmaa. Näiden myötä voimme yhä paremmin viestiä vastuullisesta toiminnastamme myös ulkoisesti, lisää Medikumppanin HR-päällikkö ja lakimies Jenny Ruuskanen.

Kun kerromme avoimesti, mitä tulee vielä parantaa, sitoudumme samalla myös kehittämään asioita, vahvistaa Karoliina Odda, Medikumppanin markkinointipäällikkö.

Teksti ja kuva: Medikumppani (kuvassa Medikumppanin henkilöstöpäällikkö Jenny Ruuskanen ja toimialajohtaja Anu Fält)