Anna palautetta

Anna palautetta auktorisoitujen henkilöstöpalvelualan yritysten käytännöstä tai toiminnasta, jotta toimialaa voidaan kehittää ja yrityksiä valvoa. Kaikki palautteessa esille tulleet asiat selvitetään ja käsitellään kohtuullisessa ajassa.

Palautetta voi antaa joko omalla nimellä tai anonyymisti. Vastauksen saamiseksi on tärkeää täyttää palautelomakkeeseen nimi ja sähköpostiosoite sekä kertoa palautteessa yrityksen nimi, jota palaute koskee.

Auktorisointipalaute

Tällä lomakkeella voi antaa palautetta HPL:n toimistolle.