Palautteen käsittely

Auktorisoidun yrityksen toiminnasta voi kuka tahansa antaa palautetta. Palautetta voi antaa joko omalla nimellä tai anonyymisti.

Jos palaute on annettu omalla nimellä, selvittäjä käsittelee saapuneen auktorisointipalautteen ja antaa sen jälkeen ratkaisuesityksensä tulkinnaltaan selkeissä tapauksissa. Selvittäjä voi myös tarvittaessa ensin kysyä tulkintaa toimintatapaneuvostolta ja antaa sen jälkeen ratkaisuesityksensä.

Selvittäjän antamasta ratkaisuesityksestä palautteen antaja tai henkilöstöpalveluyritys voi valittaa toimintatapaneuvostoon. Jos selvittäjä jo ratkaisuesitystä tehdessään on kysynyt tulkintaa toimintatapaneuvostolta, valitusmahdollisuutta ei ole.

Nimettömänä annetut palautteet käsitellään yleensä siten, että palautteen kohteena olevaan auktorisoituun henkilöstöpalveluyritykseen otetaan yhteyttä ja selvitetään, mistä on kyse ja tarvittaessa annetaan tarkempia toimintaohjeita.

Lue lisää toimintatapaneuvostosta >>