Auktorisoinnin irtisanominen tai menettäminen

Varoituksen antaminen tai auktorisoinnin pois ottaminen

Jos auktorisoitu yritys ei noudata auktorisointipalautteenkäsittelyssä annettua ratkaisuesitystä, rikkoo auktorisointisääntöjä tai toimii muulla tavoin vastoin auktorisoidulta yritykseltä edellytettävää toimintatapaa, toimintatapaneuvosto voi esittää auktorisointiyhtiön hallitukselle, että se antaa yritykselle varoituksen tai ottaa pois myönnetyn auktorisoinnin. Auktorisointiyhtiön hallitus päättää varoituksen antamisesta ja auktorisoinnin pois ottamisesta toimintatapaneuvoston esityksen mukaisesti, ellei ole erityisiä syitä poiketa siitä. Auktorisointiyhtiön hallitus voi ottaa auktorisoinnin pois yritykseltä myös niissä tapauksissa, kun yritys ei ole suorittanut auktorisointiin liittyviä maksuja.

Menetettyään auktorisoinnin yritys ei saa enää käyttää nimitystä ”Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys”. Yritys ei saa myöskään mainonnassaan tai markkinoinnissaan käyttää auktorisointitunnusta. Menetettyään auktorisoinnin yritys saa hakea auktorisointia uudelleen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun päätös auktorisoinnin menettämisestä on tehty.

Auktorisoinnista irtisanoutuminen

Yritys voi myös irtisanoutua auktorisoinnista. Tällöin ei kuitenkaan maksettuja auktorisoinnin liittymis- tai vuosimaksuja palauteta. Jos yritys irtisanoutuu auktorisoinnista ennen vuosimaksulaskun eräpäivää, ei vuosimaksua peritä. Yritys voi irtisanoutua auktorisoinnista joko lähettämällä irtisanoutumiskirjeen postitse (HPL/Auktorisointiyhtiö, PL 30, 00131 Helsinki) tai sähköpostitse (toimisto(at)hpl.fi).