HPL:n liittokokous päätti 7.5.2019 pidetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa lopettaa auktorisoinnin. Auktorisointeja ei enää myönnetä vuonna 2019 ja auktorisointi päättyy vuoden 2019 lopussa.

 

Turvaa
työntekijälle

  • Rekrytoinnit ammattitaidolla
  • Oikeudenmukainenja yhdenvertainen kohtelu
  • Työntekijöistä välittäminen ja riittävä perehdyttäminen
  • Osaamisen kehittyminen ja ylläpitäminen

 

 

Auktorisoinnin pelisäännöt työntekijälle ja työnantajalle 

Vastuullista rekrytointia asiakasyritykselle

  • Luottamuksellisuus asiakas-suhtiessa
  • Läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa
  • Asiantunteva ja ammattitaitoinen palvelu
  • Oikeudenmukaisuus ja työ-markkinoiden pelisääntöjen noudattaminen

Jäsenyrityksiä valvotaan

Auktorisoitujen henkilöstö-palveluyritysten toimintaa valvotaan ja niiden toiminnasta voi lähetää palautetta osoitteessa

Auktorisointi-palaute

Auktorisoitujen yritysten toiminnasta voi antaa palautetta