Viisas valinta työn ja tekijän yhdistämiseksi

Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset hoitavat rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. Auktorisointi myönnetään, jos yritys täyttää auktorisoinnin edellytykset. Auktorisoidut yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan auktorisointisääntöjä ja toimimaan vastuullisesti.

Lue lisää auktorisoinnin säännöistä ja edellytyksistä >>

Auktorisointeja myöntää Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) omistama Auktorisointiyhtiö.

Auktorisoituja yrityksiä valvotaan ja alaa kehitetään

Auktorisointisääntöjen noudattamista valvotaan. Auktorisääntöjen vastaisesti toimiminen voi johtaa varoitukseen tai auktorisoinnin perumiseen. Auktorisointipalautteita hyödynnetään henkilöstöpalvelualan toimintatapojen kehittämistyössä.

 Anna palautetta

Kuka tahansa työntekijä, käyttäjäyritys, luottamusmies, työntekijä- tai työnantajaliitto, viranomainen tai toinen auktorisoitu henkilöstövuokrausyritys voi antaa palautetta auktorisoidun yrityksen käytännöistä tai toiminnasta, jos niissä ilmenee jotain huomautettavaa. Palautetta voi antaa joko omalla nimellä tai anonyymisti. Nimi- tai yhteystietoja ei anneta palautteen kohteena olevan yrityksen tietoon. Kaikki palautteissa esille tulleet asiat selvitetään ja käsitellään kohtuullisessa ajassa.

Palautetta voi antaa täyttämällä palautelomakkeen >>

Auktorisoinnin irtisanominen tai menettäminen

Yritys voi irtisanoa auktorisoinnin joko lähettämällä irtisanomiskirjeen postitse tai sähköpostitse.

Katso yhteystiedot >>

Jos auktorisoitu yritys ei noudata auktorisointipalautteen käsittelyssä annettua ratkaisuesitystä, rikkoo auktorisointisääntöjä tai toimii muulla tavoin vastoin auktorisoidulta yritykseltä edellytettävää toimintatapaa, toimintatapaneuvosto voi esittää auktorisointiyhtiön hallitukselle, että se antaa yritykselle varoituksen tai ottaa pois myönnetyn auktorisoinnin.

Lisätietoja auktorisoinnin irtisanomisesta tai menettämisestä >>

Turvaa
työntekijälle

  • Rekrytoinnit ammattitaidolla
  • Oikeudenmukainenja yhdenvertainen kohtelu
  • Työntekijöistä välittäminen ja riittävä perehdyttäminen
  • Osaamisen kehittyminen ja ylläpitäminen

Vastuullista rekrytointia asiakasyritykselle

  • Luottamuksellisuus asiakas-suhtiessa
  • Läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa
  • Asiantunteva ja ammattitaitoinen palvelu
  • Oikeudenmukaisuus ja työ-markkinoiden pelisääntöjen noudattaminen

Jäsenyrityksiä valvotaan

Auktorisoitujen henkilöstö-palveluyritysten toimintaa valvotaan ja niiden toiminnasta voi lähetää palautetta osoitteessa

Auktorisointi-hakemus

Auktorisointia haetaan sähköisellä auktorisointihakemuksella.

Auktorisointi-palaute

Auktorisoitujen yritysten toiminnasta voi antaa palautetta

Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöllä merkittäviä säästöjä

Tutustu