Hae auktorisointia

Auktorisointia voivat hakea henkilöstövuokrauspalveluita ja/tai rekrytointipalveluita tarjoavat yritykset, jotka ovat toimineet alalla vähintään vuoden ja yhden täyden tilikauden. Auktorisointi myönnetään, jos yritys täyttää auktorisoinnin edellytykset ja sitoutuu noudattamaan auktorisointisääntöjä.

Hae auktorisointia täyttämällä hakemuslomake >>

Lue lisää auktorisoinnin säännöistä ja edellytyksistä >>

Auktorisoinnin englanninkieliset säännöt Authorisation rules for private employment agencies (pdf) >>

Auktorisoinnin myöntämisen jälkeen

Puolen vuoden sisällä auktorisoinnin saamisesta, vähintään yhden auktorisoidun henkilöstöpalveluyrityksen työsuhdeasioista vastaavan henkilön pitää osallistua kaksipäiväiseen auktorisointikoulutukseen (Henkilöstöpalvelualan työsuhdepäivä I ja II) ja läpäistävä tähän liittyvä testi. Tämän jälkeen kyseisen henkilön tulee osallistua säännöllisesti järjestettävään täydennyskoulutukseen, muutoin yrityksen auktorisointi raukeaa. Koulutusvaatimus koskee ainoastaan henkilöstövuokrausalalla toimivia yrityksiä eli jos yritys tarjoaa pelkästään rekrytointipalvelua, ei koulutukseen osallistuminen ole välttämätöntä.

Kaksikymmentä suurinta auktorisoitua yritystä ovat velvollisia vastaamaan HPL:n kuukausittaiseen liikevaihtotiedusteluun ja EK:n suhdannetiedusteluun.

Lue lisää auktorisointikoulutuksista >>

Lue lisää TOP 20 liikevaihtotiedustelusta >>

Auktorisointimaksut

Auktorisointimaksun suuruus riippuu yrityksen koosta sekä siitä, kuuluuko yritys konserniin tai franchising-ketjuun. Yritys saa käyttää auktorisointitunnusta vasta maksettuaan auktorisointimaksun. Jos yritys menettää auktorisoinnin tai yritys ilmoittaa itse eroavansa auktorisoinnista, yrityksen maksamia liittymis-/vuosimaksuja ei palauteta.

Katso auktorisointimaksut (pdf) >>

Auktorisoinnin myöntäminen

Auktorisointihakemus käsitellään kohtuullisessa ajassa hakemuksen lähettämisestä. Mikäli auktorisointihakemus on puutteellinen tai päätökseen auktorisoinnin myöntämisestä tarvitaan lisätietoa, yhteyshenkilöön otetaan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Auktorisoinnin myöntämisestä viestitään sähköpostitse hakemuksessa mainitulle yrityksen yhteyshenkilölle.

Auktorisointiyhtiön hallitus päättää edellytykset auktorisoinnin myöntämiselle. Jos edellytykset täyttyvät, auktorisointi myönnetään. Kun yritykselle on myönnetty auktorisointi ja se on maksanut auktorisointimaksun, sille lähetetään auktorisointitodistus, auktorisointitunnus ja sen käyttöohjeet sekä muuta auktorisointiin liittyvää materiaalia.

Auktorisoinnin voimassaolo

Auktorisointi myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan (esim. vuonna 2018 auktorisoitujen yritysten on haettava auktorisointia uudelleen vuonna 2020), jonka jälkeen se on uusittava. Auktorisointihakemuksen tiedot on päivitettävä pyydettäessä. Tilintarkastuskertomus tulee toimittaa vuosittain auktorisoinnin ylläpitämiseksi.

Yrityksen tulee lähettää työsuhdeasioiden vastuuhenkilö kaksipäiväiseen auktorisointikoulutukseen (Henkilöstöpalvelualan työsuhdepäivä 1 ja 2) puolen vuoden sisällä auktorisoinnin myöntämisestä, muutoin auktorisointi raukeaa.

Lue lisää auktorisointikoulutuksesta >>

Auktorisoinnin edellytykset

  • Yritys tarjoaa henkilöstövuokraus- ja/ tai rekrytointipalveluja.
  • Yrityksen tulee olla toiminut henkilöstövuokraus- ja/tai rekrytointialalla vähintään vuoden ja yhden täyden tilikauden. Franchising-ketjuun kuuluva yritys tai konsernina toimivan yrityksen tytäryritys voi saada auktorisoinnin aiemminkin, sillä franchising antajayritys tai konsernin emoyritys vastaa siitä, että ketjuun tai konserniin kuuluva yritys sitoutuu noudattamaan auktorisointisääntöjä ja täyttää auktorisointiedellytykset. Yritysjärjestelyissä vuoden toimintaedellytys harkitaan tapauskohtaisesti sen mukaan, miten kauan yritysjärjestelyssä mukana olevat yritykset ovat toimineet.
  • Yritys sitoutuu noudattamaan auktorisointisääntöjä.
  • Yrityksen tulee olla työnantajaliiton jäsen.
  • Yrityksellä ei saa olla vero- /eläkevakuutusmaksuvelkaa tms. maksuhäiriöitä.
  • Yrityksen oma pääoma ei saa osakeyhtiön lain vastaisesti olla negatiivinen.
  • Yrityksen tulee liittää auktorisointihakemukseen tuorein tilintarkastuskertomus.
  • Henkilöstövuokrausalalla toimivan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun. Auktorisoidut yritykset ovat oikeutettuja alennettuun vuosimaksuun (-20€ voimassaolevasta vuosihinnasta). Rekisteriin liitytään täyttämällä tiedot ja tekemällä valtakirjasopimus sähköisesti osoitteessa tilaajavastuu.fi(Valtakirjan käsittely kestää noin 2-6 viikkoa. Käsittelyä voidaan nopeuttaa toimittamalla Suomen Tilaajavastuu Oy:lle alle 10 päivää vanhat voimassaolo- ja maksutodistukset TyEL-, ja/tai YEL- vakuutuksista sekä todistus verojen maksamisesta.) Pelkästään rekrytointipalvelua tarjoavan yrityksen ei tarvitse olla rekisteröitynyt Luotettava Kumppani -palveluun. Tässä tapauksessa yrityksen on toimitettava hakemuksen yhteydessä todistukset vero- ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.
  • Yrityksen johto tai hallituksen jäsenet eivät saa olla liiketoimintakiellossa.
  • Yritys sitoutuu maksamaan auktorisoinnin liittymis- ja vuosimaksun. Mikäli yritys menettää auktorisoinnin tai yritys ilmoittaa itse eroavansa auktorisoinnista, ei yrityksen maksamia liittymis-/vuosimaksuja palauteta.