Säännöt ja edellytykset

Auktorisointisäännöt

Auktorisoidut yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan auktorisointisääntöjä (pdf)  ja toimimaan vastuullisesti (Authorisation Rules for Private Employment Agencies.pdf ).

Auktorisoinnin edellytykset

  • Yritys tarjoaa henkilöstövuokraus- ja/ tai rekrytointipalveluja.
  • Yrityksen tulee olla toiminut henkilöstövuokraus- ja/tai rekrytointialalla vähintään vuoden ja yhden täyden tilikauden. Franchising-ketjuun kuuluva yritys tai konsernina toimivan yrityksen tytäryritys voi saada auktorisoinnin aiemminkin, sillä franchising antajayritys tai konsernin emoyritys vastaa siitä, että ketjuun tai konserniin kuuluva yritys sitoutuu noudattamaan auktorisointisääntöjä ja täyttää auktorisointiedellytykset. Yritysjärjestelyissä vuoden toimintaedellytys harkitaan tapauskohtaisesti sen mukaan, miten kauan yritysjärjestelyssä mukana olevat yritykset ovat toimineet.
  • Yritys sitoutuu noudattamaan auktorisointisääntöjä.
  • Yrityksen tulee olla työnantajaliiton jäsen.
  • Yrityksellä ei saa olla vero- /eläkevakuutusmaksuvelkaa tms. maksuhäiriöitä.
  • Yrityksen oma pääoma ei saa osakeyhtiön lain vastaisesti olla negatiivinen.
  • Yrityksen tulee liittää auktorisointihakemukseen tuorein tilintarkastuskertomus.
  • Henkilöstövuokrausalalla toimivan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun. Auktorisoidut yritykset ovat oikeutettuja alennettuun vuosimaksuun (-20€ voimassaolevasta vuosihinnasta). Rekisteriin liitytään täyttämällä tiedot ja tekemällä valtakirjasopimus sähköisesti osoitteessa www.tilaajavastuu.fi (Valtakirjan käsittely kestää noin 2-6 viikkoa. Käsittelyä voidaan nopeuttaa toimittamalla Suomen Tilaajavastuu Oy:lle alle 10 päivää vanhat voimassaolo- ja maksutodistukset TyEL-, ja/tai YEL- vakuutuksista sekä todistus verojen maksamisesta.) Pelkästään rekrytointipalvelua tarjoavan yrityksen ei tarvitse olla rekisteröitynyt Luotettava Kumppani -palveluun. Tässä tapauksessa yrityksen on toimitettava hakemuksen yhteydessä todistukset vero- ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.
  • Yrityksen johto tai hallituksen jäsenet eivät saa olla liiketoimintakiellossa.
  • Yritys sitoutuu maksamaan auktorisoinnin liittymis- ja vuosimaksun. Mikäli yritys menettää auktorisoinnin tai yritys ilmoittaa itse eroavansa auktorisoinnista, ei yrityksen maksamia liittymis-/vuosimaksuja palauteta.

Auktorisoinnin myöntämisen jälkeen

Puolen vuoden sisällä auktorisoinnin saamisesta vähintään yhden auktorisoidun henkilöstöpalveluyrityksen työsuhdeasioista vastaavan henkilön pitää osallistua kaksipäiväiseen auktorisointikoulutukseen (Henkilöstöpalvelualan työsuhdepäivä I ja II) ja läpäistävä tähän liittyvä testi. Tämän jälkeen kyseisen henkilön tulee osallistua säännöllisesti järjestettävään täydennyskoulutukseen, muuten yrityksen auktorisointi raukeaa. Koulutusvaatimus koskee ainoastaan henkilöstövuokrausalalla toimivia yrityksiä, eli jos yritys tarjoaa pelkästään rekrytointipalvelua, ei koulutukseen osallistuminen ole välttämätöntä.

20 suurinta auktorisoitua yritystä ovat velvollisia vastaamaan HPL:n kuukausittaiseen liikevaihtotiedusteluun ja EK:n suhdannetiedusteluun.

Auk­to­ri­soi­dut hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set ovat si­tou­tu­neet toi­mi­maan seu­raa­vien toi­min­ta­ta­po­jen ja pe­li­sään­tö­jen mu­kaan