Tulevaisuuden työllisyyspalveluja rakentamassa

Hyviä uutisia Pirkanmaalta: Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun kuuluva Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut on tekemässä uudenlaista yhteistyötä Henkilöstöpalveluyritysten liiton kanssa! Yhteistyön pohjalla on keväällä 2021 solmittu …
Lue lisää

Osaavan työvoiman turvaaminen vaatii uusia keinoja

Pula osaavasta työvoimasta uhkaa vakavasti talouden kasvua. Tämä viesti on vahvistunut EK:n tekemien suhdannetiedustelujen mukaan ja on pahimmillaan kautta historian palvelualoilla. Pulaa työvoimasta on kaikilla aloilla …
Lue lisää

Työllisyys ei kasva ilman työpaikkoja

Hallituksen kehysriihen työllisyystoimet keskittyivät työttömien palveluihin ja työvoiman tarjonnan lisäämiseen sekä työllisyydenhoidon hallintomalliin. Se ei riitä, sillä tarvitsemme myös lisää työpaikkoja. Mihin unohtuivat työtä tarjoavien työnantajien …
Lue lisää

HPL:n jäsenyritykset kehittävät työturvallisuutta

Työturvallisuuden kehittämisellä on monia positiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Tutkimusten perusteella tiedämme, että työterveyden ja työturvallisuuden hyvä hallinta ovat yhteydessä työntekijöiden suorituskyvyn ja liiketoiminnan kannattavuuden paranemiseen sekä …
Lue lisää

Vastuullisuus ei toteudu ilman yhteistyötä

Organisaation uskottava vastuullisuustyö rakentuu lupauksista, tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista. Julkiset lupaukset kertovat sitoutumisesta, joka pitää konkretisoida tavoitteiksi, joiden toteutumista sidosryhmät voivat seurata. Vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen …
Lue lisää

Työllistämisen ammattilaiset ratkovat työvoimapulaa

Monia yrityksiä vaivaa työvoimapula. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien määrä on jälleen kasvussa. Vastuulliset henkilöstöpalveluyritykset auttavat ongelman ratkaisemisessa. Kohtaamme työssämme jatkuvasti työvoimapulasta kärsiviä yrityksiä. Autamme yrityksiä löytämään heille …
Lue lisää

Jotta työ saa tekijänsä

  Yritystoiminnassa on tärkeää ennakoida tulevaa, tehdä suunnitelmia ja budjetoida. Henkilöstöhallinta ja osaajien resursointi ovat olennainen osa tulevaisuuden suunnittelua. Työelämän muuttuessa ja yrityksen kehittyessä osaavan työvoiman …
Lue lisää