Digitaalisten alustojen rooli työn tulevaisuudessa

Digitaaliset alustat muuttavat työtapoja ja työn muotoja. Alustojen kautta tehdään niin pieniä hanttihommia kuin verkostoitunutta asiantuntijatyötä, ja kaikkea siltä väliltä. Voimme vaikuttaa siihen, millaiseksi alustatalous muodostuu, mutta siihen vaaditaan visiota ja selkeiden pelisääntöjen luomista.

Huhtikuun alussa julkaistussa raportissa ”Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta” korostetaan alustojen sääntelyn tarvetta. Alustayritykset määrittelevät tällä hetkellä itse kuka saa vuorovaikuttaa alustalla kenen kanssa ja miten. Reilun alustatalouden aikaansaamiseksi tulee määrittää esimerkiksi työntekijän ja käyttäjän asema ja oikeudet selkeämmin. EU:n tasolla tähän suuntaan otetaankin jo ensimmäisiä askelia datan omistajuuden suhteen.

Alustoja ei kannata kieltää, sillä ne tuovat sekä uusia työmahdollisuuksia, että mahdollistavat esimerkiksi resurssien tehokkaamman käytön. Kyselytutkimuksen perusteella suomalaiset eivät näe alustojen mahdollista kielteistä vaikutusta työntekijöiden asemaan riittävänä perusteluna ainakaan niiden kieltämiselle. Kieltämisen sijaan alustatalouden kehitystä tulee ohjata toivottavaan suuntaan. Tähän tarvitaan visiota siitä, millainen on reilu alustatalous ja laajemmin hyvä työelämä tulevaisuudessa.

Selkeät pelisäännöt tulisikin nähdä pikemminkin kilpailuvalttina ja hyvinvoinnin varmistajana kuin kokoelmana kieltoja. Pelisääntöjen lisäksi tarvitaan myös muutoksia perusturvaan. Raportissa esitetäänkin visio, jossa ”yrittäjänä työskentelevällä, vuokratyöntekijällä ja alustakeikkatyöntekijällä on kokemus vastaavasta reilusta ja kattavasta sosiaaliturvasta ja yhteiskunnallisesta suojelusta kuin palkkatyöntekijällä. Ihmisten työ- ja toimintakyvystä huolehditaan riippumatta työsuhteen laadusta.”

Hyvän työelämän varmistaminen tulevaisuudessa edellyttää nykyhetkessä kokeiluita ja toimenpiteitä, joita ohjaa selkeä pidemmän tähtäimen visio. Nyt tarvitaan rakentavaa ja moniäänistä keskustelua visioista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Tätä keskustelua käydäänkin jo useammissa paikoissa, esimerkiksi kansallisessa ennakointiverkostossa ja hallituksen tulevaisuusselonteon ympärillä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.