Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja. Tilastokeskuksen mukaan alalla toimii yli tuhat henkilöstöpalvelualan yritystä. On kuitenkin arvioitu, että vakiintuneita yrityksiä on noin 500–600.

Ala on kehittynyt nopeasti, ja siitä on tullut tiivis osa suomalaista elinkeinoelämää.

Henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat muun muassa seuraavia palveluita:

  • kansallinen ja kansainvälinen rekrytointi
  • henkilöstövuokraus
  • työllisyyspalvelut
  • ulkoistaminen ja alihankinta
  • suorahaku
  • henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit
  • koulutus ja valmennus
  • uudelleensijoittumisvalmennus
  • ammatillinen kuntoutus
  • työkykypalvelut