Vuokratöitä voi tehdä melkein missä ammatissa tahansa. Vuokratyö onkin hyvä keino kokeilla eri ammatteja. Yleisintä vuokratyö on hotelli- ja ravintola-alalla, kaupassa, varastotyössä ja rakennusalalla. Myös toimisto- ja taloushallinnon, IT-alan ja terveydenhoito- ja sosiaalialan työtä voi tehdä vuokratyöyritysten kautta.

Määräaikaisia, osa-aikaisia, kokoaikaisia, vakituisia töitä

Vuokratyö voi olla osa-aikaista tai kokoaikaista. Se voi olla määräaikaista ja johtaa vakituiseen työsuhteeseen. Työtä tarjotaan määräajaksi silloin, kun vuokratyöntekijöitä käyttävässä yrityksessä on tarjolla työtä vain rajoitetun ajan eikä henkilöstöpalveluyrityksessäkään ole tarjolla vakituista työtä.

Henkilöstöpalveluyrityksessä on tavoitteena yhdistää lyhyempiä määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi työsuhteiksi, jolloin vuokratyöntekijöille voidaan tarjota mahdollisimman pitkäkestoisia työsuhteita.

Joustavasti ja nopeasti töihin

Vuokratyö on joustava tapa tehdä töitä. Erityisesti ravintola-alalla ja kaupan alalla voi aika pitkälti itse päättää, milloin ja missä työskentelee. Vuokratöihin pääsee myös suhteellisen nopeasti. Keskimäärin töitä saa 12 päivässä.

Työkokemusta, verkostoitumista, koulutusta

Vuokratyössä karttuu työkokemus. Erilaisissa töissä ja työpaikoissa tapaa paljon ihmisiä, joista voi olla hyötyä jatkossa esim. työnhaussa. Usein työnantajat katsovat plussaksi sen, että on tehnyt töitä vaikka opiskelujen lomassa, mikä auttaa työllistymään myös jatkossa. Henkilöstöpalveluyritykset kouluttavat työntekijöitään ja työssä voi saada mahdollisuuden suorittaa esimerkiksi työturvallisuuskortin tai hygieniapassin.

Sama palkka, sairasajan palkka, vuosiloma

Vuokratyöntekijän palkka, erilaiset ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sairasajan palkka ovat samat kuin muillakin työntekijöillä, koska ne määräytyvät aina työehtosopimuksen mukaan. Vuokratyöntekijälle kertyy vuosilomaa samoin perustein kuin muillekin työntekijöille. Jos vuosilomaa ei työsuhteen lyhyen keston vuoksi ehdi pitää, loma maksetaan rahana työsuhteen päättyessä.