Henkilöstöpalveluyritysten tarjoamat vuokratyöt tai muut monimuotoiset työsuhteet työllistävät nuoria kesätöihin ja mahdollistavat työnteon esimerkiksi opintojen rinnalla. Henkilöstöpalveluyritykset tukevat nuoria myös työnhaussa sekä erilaisten työssä tarvittavien koulutusten, kuten hygieniapassin, työturvallisuus- ja trukkikortin sekä kassakoulutuksen suorittamisessa.

Vuokratyö on nopea väylä työllistyä

Henkilöstöpalvelualan työntekijöistä lähes puolet eli noin 50 000–60 000 on iältään alle 25-vuotiaita. Moni nuori aloittaa työuransa vuokratyössä. Vuokratyö mahdollistaa erilaisten ammattien kokeilemisen ja työelämätaitojen kehittämisen.

Lähes kaikki toimialat tarjoavat vuokratyötä. Yleisintä vuokratyö on hotelli- ja ravintola-aloilla, kaupassa, varastoilla ja rakennuksilla. Myös taloushallinnon, IT-alan sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan töitä voi tehdä henkilöstöpalveluyritysten kautta.

Vuokratyö voi olla osa- tai kokoaikaista, määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa eli vakituista. Yritys voi tehdä työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jos työtä on tarjolla vain rajoitetun ajan, kuten ruuhkahuippuina tai kausiluonteisesti.

Monimuotoiset työsuhteet joustavat elämäntilanteen mukaan

Erilaiset elämäntilanteet vaativat erilaisia tapoja tehdä työtä. Henkilöstöpalveluyritysten tarjoamat monimuotoiset työsuhteet, kuten vuokra-, osa-, projekti- tai määräaikaiset tehtävät mahdollistavat työn, perhe-elämän tai opintojen joustavan yhteensovittamisen.  Voit usein itse valita työaikasi ja -paikkasi.

Esimerkiksi opiskelijoille ja perheellisille monimuotoiset työsuhteet ovat joustava tapa ansaita lisätuloja ja sovittaa työ osaksi muuta arkea. Monimuotoiset työsuhteet mahdollistavat myös osatyökykyisille työnteon oman jaksamisen ehdoilla.

Henkilöstöpalveluyritysten tärkeä tehtävä on myös yhdistää lyhyempiä, määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi, jolloin työntekijöille voidaan tarjota pitkäkestoisempia ja kokopäiväisempiä töitä, jos he itse sitä toivovat. Vuokratyötä on usein tarjolla myös taloudellisesti haastavina aikoina.

Lisätiedot: