Henkilöstöpalvelualan yritykset auttavat yrityksiä löytämään niille parhaat ja sopivimmat työntekijät. Rekrytointi ei ole vain työvoimatarpeen täyttämistä ja alan yritykset ovat ammattilaisten rekrytoinnin asiantuntijoita.

Toimivat rekrytointikanavat ja onnistunut rekrytointiprosessi ovat tärkeitä osatekijöitä, jotta yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja Suomen työllisyys paranee.

Ammattitaitoa ja asiantuntemusta rekrytointiin

Henkilöstöpalveluyritykset ovat ammattitaitoisia ja asiansa osaavia rekrytoijia. Niiden valtteina ovat nopeus, joustavuus, ajan tasalla olevat työnhakukanavat sekä laajat rekisterit ja verkostot niin työntekijöistä kuin työnantajistakin. Jo rekrytointia suunniteltaessa kannattaa miettiä, löytyykö tarvittava osaaminen ja ammattitaito rekrytoinnin hoitamiseen omasta organisaatiosta vai tarvitaanko ulkopuolisen kumppanin apua. Myös erilaisia työnhakukanavia on niin paljon, että ulkopuolinen apu on joskus tarpeen.

Työhaastattelun kohdalla kannattaa miettiä, lisäisikö ulkopuolisen, neutraalin asiantuntijan käyttö hakijoiden tasavertaista kohtelua ja päätöksenteon objektiivisuutta.

HPL on tehnyt hyvän rekrytoinnin muistilistan, johon on koottu rekrytointiprosessin eri osa-alueita aina rekrytointisuunnitelman tekemisestä valinnan tekemiseen. Hyvän rekrytoinnin muistilista on kaikkien työntekijöitä rekrytoivien käytössä.

Hyvän rekrytoinnin muistilista >>

Kansainvälinen rekrytointi tuo osaavia ammattilaisia Suomeen

Kansainvälinen rekrytointi on merkittävässä roolissa tämän päivän työelämässä ja se on avainasemassa ratkaisemassa työvoimapulaa. Henkilöstöpalveluyritykset ovat olleet aktiivisesti edistämässä työperäistä maahanmuuttoa. Sitä varten HPL on tehnyt henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytointia varten pelisäännöt, joiden tavoitteena on sitouttaa liiton jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa.

Lue lisää kansainvälisten  työntekijöiden rekytoinnin pelisäännöistä >>

Suorahaku eli headhunting

Suoraun eli headhuntingin avulla etsitään sopivia ehdokkaita työtehtävään ilman, että työpaikasta ilmoitetaan julkisesti. Sopivia ehdokkaita etsitään erilaisten verkostojen kautta ja heihin ollaan suoraan yhteydessä kysymällä kiinnostusta tehtävään.

Suorahakukonsultin on työssä onnistuessaan ymmärrettävä asiakkaan todelliset tarpeet, löytää oikeat henkilöt ja kysyä haastattelussa oleelliset kysymykset. Lopullisen valinnan tehtävään valittavasta henkilöstä tekee kuitenkin tuleva työnantaja. Yleensä suorahakua käytetään asiantuntija- ja esimiestehtäviin sopivia henkilöitä etsittäessä.