Jäsenyyttä hakeva yritys sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työ ja elinkeinolainsäädäntöä sekä kulloinkin voimassa olevia HPL:n sääntöjä.

Näiden lisäksi yritys sitoutuu noudattamaan HPL:n laatimia Henkilöstöpalvelualan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita.

Sitoutuessaan Henkilöstöpalvelualan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteisiin,

  • yrityksen tulee olla rekisteröitynyt *Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun (tai vastaavaan palveluun). Tällöin asiakasyritys voi milloin tahansa tarkistaa, ettei yrityksellä ole vero- tai eläkevakuutusmaksuvelkaa. HPL:n jäsenyyttä hakevan yrityksen omistajat, hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja eivät saa olla liiketoimintakiellossa. Yrityksellä ei saa olla verovelkaa eikä eläkevakuutusmaksuvelkaa. Verovelka ja eläkevakuutusmaksuvelka voivat olla jäsenyyden myöntämisen este. Jos yritys on sopinut esimerkiksi verottajan kanssa maksujärjestelystä, HPL voi harkita jäsenyyden myöntämistä. Jos jäsenyritykselle tulee myöhemmin verovelkaa tai eläkevakuutusmaksuvelkaa, yritys voi menettää jäsenyyden.
    *HPL:n jäsenyritykset saavat 20% alennuksen Luotettava Kumppani-palvelun vuosimaksusta.
  •  yrityksellä on oltava voimassa oleva työntekijöiden tapaturmavakuutus.
  •  yrityksellä on työterveyshuoltosopimus. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu lähinnä työstä johtuvia terveysvaaroja ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Jokaisella yrityksellä tulee olla työterveyshuoltosopimus, joka voi olla tehty myös kunnallisen terveyskeskuksen kanssa. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla, työkykyä ylläpitävä toiminta, työpaikan ensiapuvalmiuden suunnittelu, työntekijöiden kuntoutukseen ohjaaminen sekä työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset. Jäsenyyttä hakevalla yrityksellä on oltava voimassa oleva työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuoltosopimus. Yrityksen on tarjottava kaikille yli puoli vuotta yhtäjaksoisesti työskennelleille työntekijöilleen lakisääteistä työterveyshuoltoa parempi työterveyshuolto.
  • yrityksellä on työsuojelun toimintaohjelma. Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laatimisvelvollisuus koskee kaikenkokoisia yrityksiä. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Jäsenyyttä hakevalla yrityksellä on oltava työsuojelun toimintaohjelma.
  • yritys noudattaa Henkilöstöpalvelualan tietosuojaohjeistustaUlkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisääntöjä ja Hyvän rekrytoinnin muistilistaa.
  • yrityksessä on vähintään yksi työsuhdeasioiden vastuuhenkilö, joka on käynyt HPL:n  järjestämän Henkilöstöpalvelualan työsuhdekoulutuksen ja läpäissyt siihen liittyvän testin.

 

Täytä jäsenhakemus tästä! >>