Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää, että saamme Suomen työllisyysasteen nostettua pitkällä aikavälillä 78 prosenttiin. Muutoksia ja toimenpiteitä ei voi lykätä, sillä vain työllisyysastetta nostamalla voimme vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja saada velkaantumisen hallintaan.  

Kannamme vastuun työmarkkinoiden toimivuudesta

Henkilöstöpalveluyrityksillä on tärkeä rooli työmarkkinoiden toimivuuden varmistajana. Yritykset välittävät osaavaa työvoimaa yrityksille ja tarjoavat työntekijöille monipuolisesti uusia työmahdollisuuksia.

Elinkeinopoliittiset tavoitteemme työvoiman saatavuuden edistämiseksi ja työmarkkinoiden vahvistamiseksi ovat seuraavat:

Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää kokonaisvaltaista sosiaaliturvan remonttia sekä työllisyyttä edistävien ohjelmien selkeämpää nivomista yhteen.  Työn tekemisen on oltava aina kannattavaa ja työllisyyspalveluissa painopiste on asetettava nopeaan ja tehokkaaseen työllistämiseen.

Työsuhteiden monimuotoisuutta tukemalla otetaan haltuun työmarkkinoilla käynnissä oleva muutos sekä parannetaan yritysten mahdollisuuksia ottaa riskejä ja työllistää.