HPL valvoo alan työnantajien yhteisiä etuja ja antaa muun muassa lausuntoja sekä edustaa alaa eri viranomais- ja sidosryhmien työryhmissä. Liitto on kehittänyt alaa muun muassa laatimalla alalle toimintaperiaatteet ja yleiset sopimusehdot sekä teettämällä alaa koskevia tutkimuksia ja tilastoja. Lisäksi liitto neuvottelee yhden yleissitovan työehtosopimuksen sekä antaa työsuhteisiin liittyvää neuvontaa ja koulutusta jäsenyrityksilleen.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton tehtävät:

 • toimialan edustaminen
 • alan toimintaedellytysten kehittäminen
 • alaan liittyvien lausuntojen antaminen
 • sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen
 • työehtosopimuksen neuvotteleminen
 • alan toimintaperiaatteiden laatiminen
 • alan yleisten sopimusehtojen laatiminen
 • jäsenneuvonta
 • koulutus
 • tutkimukset
 • alan tilastotiedon kerääminen

Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöllä merkittäviä säästöjä

Tutustu

TOP 20 liikevaihto-tiedustelu

Alan 20 suuriman llikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

TES & YSE

Katso uusin henkilöstöpalvelualan työehtosopimus sekä alan yleiset sopimusehdot