Suomella on tarve seuraavan kymmenen vuoden aikana kouluttaa uudelleen yli miljoona suomalaista uusiin tehtäviin. Kilpailukyvyn varmistamiseksi on ratkaistava työelämää vaivaava kohtaanto-ongelma ja työllisten osaamisvaje. Työelämän käynnissä oleva muutos on mahdollisuus, mikäli työ ja tekijä saadaan kohtaamaan aiempaa paremmin.

Seuraavalla vaalikaudella on

  • tuettava yrityksiä työelämälähtöisessä koulutuksessa. Työelämäkoulutukset, kuten täsmä-, rekry- ja muutoskoulutukset edistävät työllisyyttä ja elinkeinoelämän tarpeita. Hallituksen on suunnattava lisää varoja näihin ja muihin vastaaviin koulutuksiin. Erilaisia koulutusmalleja on kehitettävä yhteistyössä yritysten kanssa, ja myös näihin koulutuksiin on saatava yhteiskunnan tukea. Koulutuksista maksettava tuki on selkeämmin sidottava tulokseen eli siihen, työllistyvätkö osallistujat koulutuksen jälkeen. Koulutusten työelämälähtöisyyttä on niin ikään kehitettävä. Yksityiset palveluntuottajat tuovat koulutuksiin yrityslähtöisyyttä ja parantavat työllistymismahdollisuuksia.
  • ennakoitava muutosturvatilanteet paremmin. Työelämän nopeat muutostilanteet on ennakoitava nykyistä paremmin. Monilla aloilla, kuten pankki- ja vähittäiskauppasektoreilla muutos näkyy jo nyt. Suhdanne- ja muutosherkkien alojen työntekijöitä on koulutettava ja kannustettava siirtymään uusiin tehtäviin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työstä työhön siirtymistä on tuettava suuntaamalla varoja kouluttamiseen ja tiedottamiseen.