Työn murros, digitalisaatio ja älykäs automaatio muuttavat seuraavina vuosikymmeninä paitsi toimialoja ja yrityksiä, myös työntekijältä vaadittavia ominaisuuksia. Tulevaisuuden työidentiteetin elementtejä ovat kyky nähdä mahdollisuuksia ja rohkeus tarttua niihin. Lisäksi tarvitaan kykyä lukea tulevaa ja päätellä, mitä osaamista tarvitaan.

Työn murroksessa ei ole kyse siirtymisestä yhdestä tavasta tehdä töitä johonkin toiseen, vaan nykyisestä useaan erilaiseen tapaan. Tämä edellyttää uutta terminologiaa sekä entisten asenteiden ja näkemysten haastamista. Osaamisen jatkuva päivitys on avainasemassa erityisesti hyvinvoinnin turvaamiseksi, kun työtavat ja työn luonne muuttuvat. Työelämää muuttavat mm. digitalisaatio, automatisaatio ja robotisaatio.

Työn tekeminen, ammatit, työpaikat muuttuvat digitalisaation myötä. Arvioiden mukaan seuraavan 10–20 vuoden aikana noin 30 % ammateista häviää, USA:ssa jopa puolet. Toisaalta syntyy uusia ammatteja ja tapoja tehdä töitä. Digitalisaatio on tullut myös rekrytointiin ja työnvälitykseen.

Henkilöstöpalveluala kulkee työelämän muutoksen kärjessä. Henkilöstöpalveluyritykset käyttävät jo nyt mm. tekoälyä rekrytoinnin työvälineenä ja yritysten toiminta on ketterää ja innovoivaa.

Entistä enemmän työtä tarjotaan ja löydetään erilaisten digitaalisten sovellusten ja alustojen kautta. Työ myös voidaan tehdä verkossa. On myös laskutusyhtiöitä ja niiden kautta työskenteleviä ns. kevytyrittäjiä. Kevytyrittäjä hankkii itse toimeksiantajansa, tekee sovitut työt ja antaa laskutusyhtiöiden hoitaa laskutuksen. Tämä mullistaa perinteisen työsuhteen.

Henkilöstöpalveluala kokoaa sirpaleista työtä yhteen

Työ ei katoa mihinkään, mutta sen sisältö muuttuu. Tulevaisuudessa työelämä ja yksilön työura on yhä pirstaleisempaa ja koostuu monesta eri työstä. Vuokratyö, osa-aikatyö, määräaikainen työ ja erilaiset projektit lisääntyvät. Henkilöstöpalvelualan yritykset yhdistävät sirpaleisista töistä isompia kokonaisuuksia. Näin osa-aikaisesta työstä tulee kokoaikaista ja lyhyistä määräaikaisista töistä tulee pidempiaikaisia töitä.

Lue Ilkka Halavan artikkeli  Vapautta, välineellisyyttä, kokeilua – tasapainottavia näkökulmia vuokratyön tulevaisuuteen (pdf) >>