HPL neuvottelee henkilöstöpalvelualalle yleissitovan työehtosopimuksen (Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus). Henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin.

Työehtosopimukset

HPL:n ja ERTOn välillä tehty Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta sovelletaan henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevään henkilöstöön sekä vuokratyöntekijöihin silloin, kun nämä työskentelevät taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä.

Alan yleiset sopimusehdot

Yleisiä sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.

Henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot

Henkilöstöpalvelualan rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot

Työsopimusmallit

Työsopimusmallit on tarkoitettu HPL:n jäsenyritysten käyttöön ja niitä voi pyytää HPL:n toimistosta.

Saatavilla oleva työsopimusmallit:

  • Työsopimusmalli, ns. keikkatyö(sisältää sopimuksen määräaikaisissa vuokratyösuhteissa noudatettavista yleisistä ehdoista + toimeksiantokohtaisesti sovittavat työehdot), suomi ja englanti
  • Työsopimusmalli, määräaikainen vuokratyösuhde, suomi ja englanti
  • Työsopimusmalli, toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, suomi ja englanti
  • Työsopimusmalli, henkilöstöpalveluyrityksen oman toimiston toimihenkilöt, suomi ja englanti 

Huom! Erimielisyystapauksessa HPL:n suomenkielinen sopimusmalli menee englanninkielisen käännöksen edelle.

Työsuhteen päättämistilanteita koskevat lomakkeet

HPL on laatinut työsuhteen päättämistilanteita koskevat suomenkieliset mallilomakkeet. Lomakkeet on tarkoitettu HPL:n jäsenyritysten käyttöön ja ne ovat ladattavissa HPL:n jäsentiedotteen jäsenpalveluosiosta. Sen lisäksi lomakkeita voi pyytää HPL:n toimistosta tyosuhdeneuvonta(at)hpl.fi.