Vuokratyöntekijät viihtyvät työssään

HPL:n uusimman vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan 70 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo olevansa innostunut työstään. Suomalaisista työntekijöistä keskimäärin 66 prosenttia on työstään innostunut. Lisäksi 88 prosenttia vuokratyöntekijäkyselyyn vastanneista suosittelee vuokratyötä tuttavilleen. Kyselyyn vastasi ennätysmäärä 7 165 vuokratyöntekijää.

HPL on tehnyt vuokratyöntekijätutkimuksia säännöllisesti aina vuodesta 2007 lähtien. Tutkimuksissa on selvitetty vuokratyöntekijöiden mielipiteitä työn sisällöstä ja motivaatiosta, työstä asiakasyrityksissä, mielipiteitä henkilöstöpalveluyrityksestä työnantajana ja vuokratyön mielekkyydestä.

Tutkimusten tuloksista voi nähdä, että vuodesta 2007 vuokratyöntekijöiden mielipiteet vuokratyön tekemisestä ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Uusin vuokratyöntekijätutkimus on vuodelta 2018 ja järjestyksessään kahdeksas.

HPL:n vuokratyöntekijätutkimus 2018 (pdf) >>

Tyypillinen vuokratyöntekijä

 • nainen (62 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • alle 25-vuotias (37 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • toisen asteen koulutus käyty (52 prosentilla vuokratyöntekijöistä)
 • asuu pääkaupunkiseudulla (35 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • työskentelee kaupan/kaupallisen alan työssä (33 prosenttia vuokratyöntekijöistä)

Miksi vuokratyötä tehdään?

 • koska olisi muuten ilman töitä (45 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska voi itse valita työajan ja -paikan (39 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska haluaa nähdä erilaisia työpaikkoja ja saada monipuolista työkokemusta (26 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska haluaa lisäansioita (25 % vuokratyöntekijöistä)

Vuokratyöntekijä on innostuneempi työstään kuin keskiverto suomalainen työntekijä

 • vuokratyöntekijä antaa keskiarvoksi innostumiselleen 3,94
 • keskiverto suomalainen työntekijä antaa keskiarvoksi 3,67

88 prosenttia vuokratyöntekijöistä suosittelee vuokratyötä tuttavilleen. Miksi?

 

Tiedot perustuvat Vuokratyöntekijätutkimukseen 2018.

Aiemmat vuokratyöntekijätutkimukset

HPL:n vuokra-työntekijä-tutkimukset

Tutustu aiempien vuosien vuokratyöntekijätutkimuksiin