Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto. HPL:ssä on jäsenenä yli 400 henkilöstöpalveluyritystä.

Liitto hoitaa henkilöstöpalveluyritysten edunvalvontaa työnantaja- ja elinkeinopoliittisissa asioissa, antaa lausuntoja sekä edustaa henkilöstöpalvelualaa eri viranomaisten ja sidosryhmien työryhmissä.

Henkilöstöpalvelualan edunvalvojana HPL on myös sitoutunut kehittämään henkilöstöpalvelualaa. Alan vastuullisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen sekä uusien toiminta- ja vastuullisuusperiaatteidemme käyttöönotto ovat osa tätä kehittämistyötä.  Tuemme jäsenyrityksiämme myös vastuullisuusohjelmatyössä.

Lisäksi liitto neuvottelee henkilöstöpalvelualan yleissitovan työehtosopimuksen ja yleiset sopimusehdot, teettää  alaa koskevia tutkimuksia ja tilastoja sekä antaa työsuhteisiin liittyvää neuvontaa ja koulutusta jäsenyrityksilleen.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton tehtävät:

  • henkilöstöpalvelualan edustaminen ja sen toimintaedellytysten kehittäminen
  • alaa koskevien  lausuntojen antaminen
  • sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen
  • henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen neuvotteleminen
  • toiminta- ja vastuullisuusperiaatteiden laatiminen
  • alan yleisten sopimusehtojen laatiminen
  • jäsenneuvonta ja -koulutukset
  • henkilöstöpalvelualaa koskevien tutkimusten toteuttaminen ja tilastotiedon kerääminen

HPL on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja henkilöstöpalvelualan kansainvälisen järjestön,  WEC:in (The World Employment Confederation) jäsen.