HPL:n jäsenet ovat osa alaa edustavaa edunvalvontajärjestöä. Lisäksi jäsenet saavat

  • käyttöönsä työsopimusmallit
  • neuvontaa ongelmatilanteissa
  • ajankohtaista tietoa muun muassa lainsäädännöstä sekä työmarkkina- ja elinkeinopoliittisista asioista
  • laadukasta koulutusta ja
  • tutkimustietoa yrityksen käyttöön.

Neuvontaa ongelmatilanteissa ja tukea neuvotteluihin

HPL:n asiantuntijat neuvovat jäsenyrityksiä työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä, työlainsäädännön ja työehtosopimuksen tulkinnassa sekä HPL YSE 2018 ja HPL REKRY YSE 2019 -sopimusehtojen tulkinnassa. Neuvonnan avulla voidaan ehkäistä ennalta riitatilanteiden syntyminen. Lisäksi asiantuntijoilla on ajantasaista tietoa työlainsäädännöstä.

Yhteistyöllä jäsenyritysten työntekijöiden tietämys työsuhdeasioissa lisääntyy ja myös HPL:n toimisto saa tärkeää tietoa alan ongelmista ja kehittämisideoista. Liiton jäsenenä yritykset saavat tukea myös tilanteissa, joissa neuvotellaan työsuhteisiin liittyvistä erimielisyyksistä luottamusmiehen, ammattiliiton toimijan, työsuojelupiirin tai asianajotoimiston kanssa.

HPL:n asiantuntijoiden osaaminen on yritysten käytössä nopeasti ja vaivattomasti. Asiantuntijat tavoittaa sähköpostilla osoitteesta tyosuhdeneuvonta@hpl.fi sekä puhelimitse numerosta 050 433 5163.

Asianajoapu

Liiton jäsenillä on mahdollista saada tarvittaessa myös asianajoapua edulliseen jäsenhintaan. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yhtiö Työsuhdejuristit Oy on erikoistunut työsuhderiitojen asianajoon. Lisäksi kannattaa olla yhteydessä HPL:n toimistoon, josta löytyy  asianajoapua olosuhteiden salliessa.

Lue lisää EK:n Työsuhdejuristit Oy:sta >>

Tilastoja, tutkimuksia ja pelisääntöjä

HPL kerää toimialasta tietoa muun muassa TOP 20 -liikevaihtotiedustelun avulla sekä  Tilastokeskukselta.  Jäsenyritykset ovat mukana tiedon tuottamisessa ja tilastoja voi hyödyntää yritysten toiminnan kehittämisessä. Jäsenyritykset saavat kaikki julkaisut käyttöönsä.

 HPL on laatinut alalle erilaisia periaatteita ja sääntöjä, kuten esimerkiksi henkilöstöpalvelualan toimintaperiaatteet, joissa kiinnitetään huomiota muun muassa yrityseettisiin arvoihin sekä työnantajavelvoitteiden noudattamiseen ja henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt.

TOP 20 -liikevaihtotiedustelu >>

Henkilöstöpalvelualan toimintaperiaatteet >>

Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt (pdf) >>

Muita jäsenetuja

HPL:n jäsenenä yritykset saavat myös tiettyjä palveluja jäsenhinnalla, kuten alennusta hygieniapassitestauksesta, ryhmävakuutuksesta ja Tilaajavastuun Luotettava kumppani -palvelusta. Kysy tarkempia tietoja HPL:n toimistolta.

Lue lisää hygieniapassitestauksesta >>

Toimiston yhteystiedot >>