HPL:n asiantuntijat neuvovat jäsenyrityksiä työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä, työlainsäädännön ja työehtosopimuksen tulkinnassa sekä HPL YSE 2018 ja HPL REKRY YSE 2019 -sopimusehtojen tulkinnassa. Neuvonnan avulla voidaan ehkäistä ennalta riitatilanteiden syntyminen. Lisäksi asiantuntijoilla on ajantasaista tietoa työlainsäädännöstä.

Yhteistyöllä jäsenyritysten työntekijöiden tietämys työsuhdeasioissa lisääntyy ja myös HPL:n toimisto saa tärkeää tietoa alan ongelmista ja kehittämisideoista.

Tukea neuvotteluihin

Liiton jäsenenä yritykset saavat tukea myös tilanteissa, joissa neuvotellaan työsuhteisiin liittyvistä erimielisyyksistä luottamusmiehen, ammattiliiton toimijan, työsuojelupiirin tai asianajotoimiston kanssa.

HPL:n asiantuntijoiden osaaminen on yritysten käytössä nopeasti ja vaivattomasti. Asiantuntijat tavoittaa sähköpostilla osoitteesta tyosuhdeneuvonta@hpl.fi sekä puhelimitse numerosta 050 433 5163.

Jäsenneuvonta on tänä kesänä poikkeuksellisesti suljettu viikolla 30, 26.7.–30.7.2021.

Asianajoapu

Liiton jäsenillä on mahdollista saada tarvittaessa myös asianajoapua edulliseen jäsenhintaan. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yhtiö Työsuhdejuristit Oy on erikoistunut työsuhderiitojen asianajoon. Lisäksi kannattaa olla yhteydessä HPL:n toimistoon, josta löytyy  asianajoapua olosuhteiden salliessa.

Lue lisää EK:n Työsuhdejuristit Oy:sta >>