Vuokratyössä sovellettava työehtosopimus määräytyy työsopimuslain 2 luvun 9 pykälän mukaan.
Tarkemmat ohjeet työehtosopimuksen määräytymisestä >>

HPL neuvottelee henkilöstöpalvelualalle yleissitovan työehtosopimuksen. Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus on neuvoteltu toimihenkilöliitto ERTO ry:n kanssa. Sitä sovelletaan henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevään henkilöstöön sekä vuokratyöntekijöihin silloin, kun nämä työskentelevät taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä.

Uusin

Päättyneet