Henkilöstöpalvelualan työehtosopimukseen tehdyt määräaikaiset muutokset astuvat voimaan heti

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL ja Toimihenkilöliitto Erto ovat neuvotelleet määräaikaisista muutoksista Henkilöstöpalvelualan työehtosopimukseen.  Muutokset ovat työmarkkinakeskusjärjestöjen linjausten mukaiset.    

Liitot neuvottelivat TES-muutoksista, jotta liittojen sovittavissa olevat asiat saadaan voimaan jo ennen hallituksen kaavailemia lakimuutoksia. Hallituksen lakipaketti sisälsi myös asioita, kuten koeaikapurun tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, joita työehtosopimuksilla ei voida sopia. Hallituksen lakimuutokset tulevat voimaan vasta eduskunnan hyväksyttyä lait.  

HPLERTO välinen sopimus sisältää seuraavat muutokset: 

  • YT-neuvotteluaikaa lyhennetään liittojen päätöksellä 5 päivään. Neuvotteluesitys ja neuvottelut voidaan käydä viidessä päivässä. Jotta työntekijäpuolelle jää kohtuullinen aika valmistautua neuvotteluihin, neuvotteluesitysajaksi suositellaan esimerkiksi 12 päivää ja neuvotteluajaksi 3–4 päivää.   
  • Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 5 päivään.  
  • Työntekijän takaisinottovelvollisuusaika pitenee 46 kuukaudesta 9 kuukauteen. 

 TES-muutokset koskevat henkilöstöpalveluyritysten oman toimiston toimihenkilöitä sekä niitä ICT-alan, toimisto- ja taloushallinnon vuokratyöntekijöitä, jotka työskentelevät asiakasyrityksissä ja joihin noudatetaan Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta.  

 Muutokset hyväksyttiin tänään 23.3. klo 18.40 ja ne ovat voimassa takautuvasti eli koskevat myös niitä neuvotteluesityksiä, jotka on annettu 17.3. tai sen jälkeen. 

Muutokset ovat voimassa saman ajan kuin edellä mainitut lainsäädäntöön tehtävät muutokset, joita hallitus on viemässä eteenpäin. Kun poikkeuslakien voimassaolo päättyy, päättyvät myös edellä mainitut TES-muutokset.  

Lisätietoja: