Henkilöstöpalvelualan uudet toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet – siirtymäaika periaatteiden käyttöönottoon on tämän vuoden loppuun

Olemme valmistelleet Henkilöstöpalvelualan uusia toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita auktorisointimme päättymisen myötä. Lähetimme keväällä uudet toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet kommentoitavaksi jäsenyrityksiimme, minkä jälkeen toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet viimeisteltiin saamiemme kommenttien perusteella.

Hallituksemme hyväksyi uudet toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet, ja ne oli tarkoitus ottaa käyttöön 1.6.2020. Akuutin koronakriisin keskellä kuitenkin päätimme, ettei kesäkuun alku ollut hyvä ajankohta periaatteiden lanseeraamiselle ja niiden käyttöönotto päätettiin siirtää syksylle. Hallituksemme päätti 20.8. , että uudet toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet tulevat voimaan 1.9. Siirtymäaika periaatteiden käyttöönottoon on tämän vuoden loppuun saakka.

Toiminta- ja vastuullisuusperiaatteidemme tarkoituksena on varmistaa, että jäsenyrityksemme hoitavat henkilöstöpalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. Myös alan maineen kannalta on ehdottoman tärkeää, että voimme osoittaa olevamme vastuullisia toimijoita ja  yhteistyökumppaneita.

Mitä toimia uudet periaatteet edellyttävät jäsenyrityksiltämme?

Toivomme, että jäsenyrityksemme tutustuvat huolellisesti uusiin toiminta- ja vastuullisuusperiaatteisiin, jotka julkaistaan verkkosivuillamme 1.9. Viestimme tästä vielä erillisellä toimitusjohtajakirjeellä. Uudet periaatteet tulee ottaa käyttöön siirtymäajan mukaisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kun jäsenyrityksemme on sitoutunut toiminta- ja vastuullisuusperiaatteisiimme, yritys voi viitata niihin omassa markkinoinnissaan ja kertoa vastuullisuudestaan asiakkailleen ja työntekijöilleen. Samalla pyydämme huomioimaan, että jos yrityksenne verkkosivuilta tai muusta materiaalista löytyy vielä viittauksia auktorisointiin (mahdolliset tekstit/logo), ne olisi nyt viimeistään hyvä poistaa.

Toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet 1.9. alkaen (pdf) >>