Kevään 2020 ajankohtaiskatsaus

HPL:n toimiston väki on nyt kymmenettä viikkoa etätöissä. Koronakriisin vuoksi olemme omaksuneet uusia työnteon tapoja ja keskittäneet resurssejamme jäsenneuvontaamme ja -viestintäämme. Kevään ajankohtaiskatsauksessamme kerromme esimerkein, miten olemme turvanneet jäsenyritystemme ja henkilöstöpalvelualan toimintaedellytyksiä tämän kevään aikana.

Jäsenneuvonta

 • Yhteydenottojen määrä räjähti maaliskuussa. Neuvontamme tuki jäseniämme erityisesti tilanteissa, joissa työsuhteita jouduttiin päättämään.
 • Asiantuntijamme kokosivat usein kysytyt kysymykset korona-ajan poikkeuslainsäädännöstä sekä laativat toimintaohjeita esimerkiksi koeaikapurusta tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, yt-neuvotteluista ja lyhennetyistä neuvotteluajoista, lomautuksista ja vuosilomien pitämisestä lomautusten aikana.

Työehtosopimusneuvottelut

 • Saavutimme ERTO:n kanssa 16.3. neuvottelutuloksen Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos sisältää muun muassa seuraavat muutokset: palkantarkistukset vuosina 2020 ja 2021, uuteen työaikalakiin liittyvät muutokset, ns. kiky-tuntien poistuminen sekä yt-neuvottelujen neuvotteluajan lyhentyminen.
 • Lisäksi neuvottelimme ensimmäisten työnantajaliittojen joukossa lomautuksia koskevista tilapäisistä muutoksista henkilöstöpalvelualan työehtosopimukseen. Tilapäiset muutokset tulivat voimaan 17.3.2020.

Koulutukset

 • Järjestimme Kehity haastattelijana -verkkokoulutuksen yhteistyössä rekrytointikonsultti Juho Toivolan kanssa. Palautteiden perusteella koulutus onnistui mainiosti, joten toteutamme vastaavan koulutuksen myös syksyllä 2020. Lisäksi kehitämme muita verkkokoulutuksiamme.
 • Koronavirus on vähentänyt työvoiman tarvetta ja tämän takia yt-neuvottelut ja lomautukset koskettavat yhä useampaa yritystä ja työntekijää. Olemme suunnitelleet verkkokoulutuksen siitä, miten työnantajan tulee toimia työvoimantarpeen vähentyessä. Koulutus pidetään 9.6.

Yhteistyö työvoimaviranomaisten ja kuntien työllisyyspalveluiden kanssa

 • Olimme kuultavana hallituksen Työvoimapolitiikan palvelurakenne -työryhmän kokouksessa, jossa esitimme näkemyksiämme muun muassa julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöstä, monituottajamallista sekä kuntien työllisyyskokeiluista.
 • Toteutimme yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön KEHA-keskuksen kanssa infon Työmarkkinatorista. Info poiki useita uusia yhteistyökumppaneita Työmarkkinatorille.
 • Kehitämme henkilöstöpalveluyritysten yhteistyömahdollisuuksia Pirkanmaan työllisyyskokeilussa.  Seuraamme työllisyyskokeilujen etenemistä myös muissa suurissa kaupungeissa.

Kausityö

 • Viestimme maa- ja puutarhatilojen kausityön merkittävyydestä ja kausityömahdollisuuksista yhteistyökampanjoissa ”Kausitöitä 2020”- ja ”Pelastetaan sato”.
 • Kartoitimme kyselyllä kausityötä välittävät jäsenyrityksemme TE-toimistoalueittain, jotta viljelijät saisivat mahdollisimman nopeasti apua työvoimapulaan.
 • Pidimme tiivistä yhteyttä työ- ja maatalousministereihin sekä MTK:hon, ja laadimme MTK:n pyynnöstä ”Usein kysytyt kysymykset vuokratyöstä” maa- ja puutarhatilojen yrittäjille.

Erilaiset hankkeet ja projektit

 • Viestimme työ- ja elinkeinoministeriölle henkilöstöpalvelualan oman korona-tukipaketintärkeydestä ja tuen kohdistamisesta erityisesti niille yrityksille, jotka ovat toimittaneet työvoimaa viranomaispäätöksillä suljetuille yrityksille.
 • Osallistuimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n koordinoimaan Tule töihin -hankkeen työpajoihin, joissa kehitettiin muun muassa tulospalkkiomallia heikossa työmarkkina-asemassa oleville työttömille työnhakijoille yhteistyössä henkilöstöpalvelualan toimijan kanssa.
 • Jatkoimme verkostoyhteistyötä Eures – Työvoiman liikkuvuus Euroopassa ja Kestävä keikkatyö -hankkeiden ohjausryhmissä.
 • Kartoitimme yhteistyömahdollisuuksia Monster-työnhakupalvelun sekä Talous ja nuoret – TATin kanssa.

Vastuullisuustyö:

 • Toteutimme vastuullisuusohjelmaoppaan ja koulutusvideot yhteistyössä T-Median kanssa jäsenyritystemme vastuullisuustyön tueksi. Oppaat ja videot julkaistaan vielä ennen kesää.
 • Osallistuimme Vastuullinen työnantaja -tutkimuksen lanseeraukseen ja hyödynsimme tutkimustuloksia oman vastuullisuustyömme suunnittelussa.
 • Olimme mukana työstämässä Elinkeinoelämän keskusliiton ja sen jäsenliittojen opasta turvalliseen työhön, asiointiin ja liikkumiseen. Jäsenyrityksemme voivat hyödyntää opasta omien korona-toimintaohjeidensa suunnittelussa.
 • Hallituksemme päätti, että toiminta- ja vastuullisuusperiaatteidemme lanseeraus siirtyy koronakriisin vuoksi syksyyn 2020.

Viestintä:

 • Tuotimme maalis- ja huhtikuun aikana 26 jäsentiedotetta. Vuosittainen jäsentiedotteidemme määrä on noin 35.
 • Verkkosivujemme katselukerrat tuplaantuivat maalis- ja huhtikuussa viime vuoden loppuun verrattuna.
 • Twiittien määrä huhtikuussa yli kaksinkertaistui viime vuoden lopun tilastoihin nähden.
 • Keskeisimpiä uutisaiheitamme olivat koronan vuoksi toteutetut lainsäädännön muutokset ja ohjeistukset, kausityötä koskevat nostot, Työmarkkinatori esitteleminen, TOP 20 -liikevaihtotiedustelumme sekä henkilöstöpalveluyritysten muutoskyvykkyys ja panostus työmarkkinoiden jälleenrakentamiseen.
 • Kausityö-uutisointimme (17.4.) ”Henkilöstöpalveluyritykset ovat saaneet jopa 10 000 hakemusta kausitöihin – rekrytoinnit kuitenkin seisovat” läpäisi kaikki isot, valtakunnalliset mediat, kuten Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat ja MTV3:n uutiset. Uutisen luki verkkosivuillamme yli 2 600 henkilöä.
 • Kokosimme verkkosivuille nuorten osion (landing page), josta he löytävät ajankohtaista tietoa vuokratyöstä, työn hausta ja työelämätaitojen kehittämisestä. Sivu julkaistaan kesäkuun aikana.