Pidä tiivis yhteys asiakasyritykseen koronaviruksen vuoksi

Koronavirus on aiheuttanut paljon epätietoisuutta. Miten tulee toimia erilaisissa koronaviruksesta johtuvissa poissaolotilanteissa?

Tartuntatautilaissa määritellään karanteeni- ja eristystilanteet sekä oikeus tartuntatautipäivärahaan. Työnantajalla ei ole lain mukaan palkanmaksuvelvollisuutta tartuntatautilain mukaisen karanteenin ajalta. Tästä voi olla sovittu toisin työehtosopimuksessa. Esim. Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu tartuntatautilain mukaisen karanteenin ajalta sairausajan palkanmaksusta. Tämä asia on syytä tarkistaa jokaisesta sovellettavasta työehtosopimuksesta erikseen.

Asiakassopimuksen täyttämiseen liittyvät ongelmat
Työn vähenemisen taustalla on yleensä jotain muuta kuin varsinainen karanteeni. Tyypillisesti epidemia johtaa siihen, ettei henkilöstöpalveluyrityksen asiakkaalla ole tarjota asiakassopimuksen mukaista työtä vuokratyöntekijöille, koska koronavirus on vaikuttanut heidän tuotteidensa tai palveluittensa kysyntään. Lisäksi asiakkaalla saattaa olla ongelmia esimerkiksi kokoonpanossa tarvittavien komponenttien saatavuudessa.

Lähtökohtaisesti asiakasta sitoo tehty sopimus. Jos asiakas haluaa päättää sopimuksen, hänen tulee noudattaa asiakassopimuksessa sovittuja irtisanomisaikoja. Jotta voidaan välttää kohtuuttomia tilanteita sekä asiakkaalle että henkilöstöpalveluyritykselle, ja jotta henkilöstöpalveluyritys pystyisi varautumaan asiakkaan muuttuneeseen liiketoimintatilanteeseen, henkilöstöpalveluyritys voi olla oma-aloitteisesti yhteydessä asiakasyritykseen. Asiakkaalta voi suoraan tiedustella, onko näköpiirissä jotain sellaista, joka vaikuttaisi vuokratyöntekijöiden tilaukseen. Jos asiakas pitää todennäköisenä, että työvoiman tarve tulee vähenemään, asiakkaan on syytä irtisanoa tilaus. Näin henkilöstöpalveluyritys voi aloittaa yt-neuvottelut, joiden päättymisen jälkeen työntekijöiden työsuhteet voidaan irtisanoa, mikäli muuta työtä ei löydy. Näin toimittuna voidaan minimoida se aika, jolta työntekijöille maksetaan palkkaa, vaikka työtä ei pystytä tekemään.

Jos vuokratyöntekijöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia, henkilöstöpalveluyrityksellä on mahdollisuus myös lomauttaa työntekijät. Tällöin riittäisi, että asiakas irtisanomisaikoja noudattaen tilapäisesti keskeyttää tekemänsä tilauksen.

Palkanmaksua koskevat tilanteet
Alla olevassa tiedostossa on käsitelty erilaisia koronaviruksesta ja mahdollisesti määrätystä karanteenista johtuvia palkanlaskentaan vaikuttavia tilanteita. Ohje kuvaa yksityiskohtaisesti, miten yksittäisessä tilanteessa tulee toimia.

Kesän 2020 lomia laskettaessa tulee muistaa, että vuosilomaa kertyy myös karanteenin ajalta. Sama sääntö pätee myös silloin, jos työntekijä eristetään esimerkiksi perheenjäsenen sairastumisen vuoksi. HPL järjestää vuosilomia koskevan koulutuksen 2.4.2020, jossa käsitellään myös näitä vuosiloman laskentaan liittyviä kysymyksiä.

Koronavirus ja työehdot – Markus Äimälä, EK >>

Koulutus vuosilomalaista 2.4.2020 >>

EK:n ohjeet koronaviruksen mahdolliseen laajamittaiseen leviämiseen varautumista varten
EK on laatinut myös jatkuvasti päivitettävän suosituksen siitä, miten yritysten tulisi varautua tautiin ja sen mahdolliseen etenemiseen.

EK:n ohjeistus >>