Palkkoja korotetaan useilla aloilla keväällä ja kesällä 2021

Useilla työehtosopimusaloilla korotetaan palkkoja kevään ja kesän 2021 aikana. Kokosimme listan henkilöstövuokrauksessa tyypillisten sopimusalojen palkankorotusten suuruuksista ja ajankohdista.

Listassa olevat kokonaisprosentit sisältävät myös mahdolliset paikalliset erät, jotka toteutetaan vuokratyöntekijöillä pääsääntöisesti yleiskorotuksena. Tämä johtuu siitä, että neuvottelu paikallisten erien käyttämisestä edellyttää tyypillisesti työntekijöiden edustajaa, joita vuokratyöntekijät eivät usein ole valinneet.

Pyydämme huomiomaan, että lista ei ole tyhjentävä. Jos listalla ei ole työntekijään sovellettavaa työehtosopimusta, mahdollinen palkankorotus tulee tarkistaa ko. työehtosopimuksesta. Myös yksityiskohtaiset määräykset korotusten toteuttamisesta on suositeltavaa varmistaa sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Elintarvikealat (elintarvike-, leipomo-, liha- meijeri- ja panimoalat):

Palkankorotukset 1.5.2021: 1,9 %

Energia-, ICT- ja verkostoalat:

Palkankorotukset 1.8.2021:  2,0 % (1,4 % + 0,6 %)

Henkilöstöpalveluala:

Palkankorotukset 1.5.2021: 2,0 % (1,2 % + 0,8 %)

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen kevään 2021 palkankorotukset (1.5.) >>

ICT-ala :

Toimihenkilöiden palkankorotukset 1.4.2021:  2,0 % (1,5 % + 0,5 %)

Ylempien toimihenkilöiden palkankorotukset 1.2.2021: 2,0 % (1,2 % + 0,8 %)

Kaupan alat (kaupan ala, kaupan ICT-toimihenkilöt, Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstö, varasto- ja kuljetusesimiehet, vähittäiskaupan esimiehet):

Palkankorotukset 1.4.2021: 1,3 %

Kemian ala:

Autoalan kauppa- ja korjaamotoiminnan palkankorotukset 1.2.2021: 2,0 %

Kemian perusteollisuus (öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus, muovituote- ja kemiantuoteteollisuus, kumiteollisuus, lasikeraaminen teollisuus, jalometalliala):

Palkankorotukset 1.3.2021: 2,0 % (1,2 % + 0,8 %)

Autonrengasala:

Palkankorotukset 1.5.2021 :  1,3 %

Harja- ja sivellinalat sekä veneenrakennusteollisuus:

Palkankorotukset 1.5.2021: 2,0 % (1,2 % + 0,8 %)

Kenkä- ja nahkateollisuus:

Palkankorotukset 1.3.2021: 1,4 % (0,6 % + 0,8 %)

Kiinteistöpalveluala:

Palkankorotukset 1.4.2021: 1,3 %

Kuljetusalat (kuorma-autoala, linja-autohenkilökunta, huoltokorjaamo, terminaalitoiminta, säiliöauto- ja öljytuoteala): 

Palkankorotukset 1.2.2021: 2,0 %

Lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen 0,15 prosentilla.

Huolinta-alan varastoterminaalit:

Palkankorotukset 1.3.2021: 1,9 %

Marava-alat:

Palkankorotukset 1.2.2021: työehtosopimusten taulukkopalkkoja korotetaan 15–25 eurolla

Taulukkopalkat ja tuntipalkat 1.2.2021 alkaen (pdf) >>

1.10.2021: TES-osapuolet neuvottelevat palkkaratkaisusta erikseen syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Muuttopalveluala:

Palkankorotukset 1.6.2021: 1,9 %

Puutuotesektori ja mekaaninen metsäteollisuus:

Palkankorotukset 1.3.2021: 2,0 % (1,4 % + 0,6 %)

Puusepänteollisuus ja bioteollisuus:

Palkankorotukset 1.5.2021: 2,0 % (1,4 % + 0,6 %)

Rakennusalat (rakennusala, rakennustuoteteollisuus, infra-ala (entinen maa- ja vesirakennusala), asfalttiala):

Palkankorotukset 1.9.2021: 1,3 %

Sähköistys- ja sähköasennusala:

Palkankorotukset 1.8.2021: palkkataulukot ja urakkahinnoittelu 1,7 %

Henkilökohtaisten aikapalkkojen korotukset 0,19–0,32 e/h

Teknologiasektori (teknologiateollisuus, pelti- ja teollisuuseritysala, kaivosala):

Palkankorotukset 1.2.2021: 2,0 % (1,4 % + 0,6 %)

Tekstiili- ja muotiala:

Palkankorotukset 1.3.2021: 2,0 % (1,2 % + 0,8 %)

Vartiointiala:

Palkankorotukset 1.3.2021: 3,1 %