Rakennusteollisuuden lomautusmenettelyyn on neuvoteltu muutoksia

Rakennusteollisuuden sopimusalat ovat neuvotelleet seuraavista työehtosopimuksen lomautusmenettelyn muutoksista koronaviruspandemian vuoksi:

  • yt-menettely voidaan sivuuttaa, jos kysymyksessä on koronaviruksesta aiheutuva lomautus
  • lomautusilmoitusaikoja voidaan lyhentää ja sopia lomautusilmoitusajaksi 1–14 päivää

Lisätietoja muutoksista:

Määräaikainen työehtosopimus yhteistoimintamenettelystä ja lomautusilmoitusajasta poikkeamisesta >>

Lomautussopimus INFRA/ RL >>

TES, allekirjoituspöytäkirja >>