Suomen ja Viron välinen työmatkaliikenne avautuu 14.5.

Suomen hallituksen 4.5. antaman ilmoituksen mukaan EU:n sisärajojen työmatkaliikenne avataan 14.5. alkaen.  Tämä mahdollistaa muun muassa ulkomaisten työntekijöiden saapumisen Virosta Suomeen.

Muutoksen jälkeen Viron työmatkaliikennettä koskevat samat määräykset, jotka ovat tällä hetkellä  voimassa Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajoilla. Välttämätön työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sallitaan. Muun muassa rakennusalan työntekijöiden, aliurakoitsijoiden sekä vuokratyöntekijöiden liikkuminen on määräyksessä tarkoitettua välttämätöntä työmatkaliikennettä.

Rajat ylittävällä työntekijällä pitää rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaan olla työnantajan osoittama todistus työn välttämättömyydestä. Todistus  esitetään rajalla muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Hallitus ei muuttanut maahan saapuvien työntekijöiden ns. karanteenimääräyksiä. Siten kaikki maahan tulevat työntekijät ohjataan myös jatkossa kahdeksi viikoksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalisia kontakteja sekä oleskelua muualla kuin kotona tai työpaikalla tulee välttää. Määräys ei kuitenkaan estä työskentelyä heti Suomeen saapumisen jälkeen.