Työntekijän lomamatka ja koronavirus – uusia ohjeita

Meille on tullut kysymyksiä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta koronavirukseen liittyen.  Tässä uusia ohjeita tilanteisiin, kun työntekijä on palaamassa töihin lomamatkaltaan.

Suomessa annettiin 12.3. viranomaisohje, jonka mukaan matkustamista ulkomaille pitäisi tällä hetkellä välttää. Tämän ohjeen mukaan työpaikalta tulisi olla poissa kaksi viikkoa matkan jälkeen.

Kun työntekijä itse päättää lähteä näissä olosuhteissa ulkomaille, työn estyminen paluun jälkeen ei johdu työnantajasta eikä ennalta-arvaamattomasta poikkeuksellisesta tapahtumasta (seuraus on työntekijän tiedossa), vaan työntekijästä. Tällöin työstä poissaolo matkan jälkeen, on palkatonta.

Tämä ohje koskee vain niitä matkoja, jotka alkavat 12.3. annetun viranomaisohjeen jälkeen ja linjauksesta tulee tiedottaa työntekijöille etukäteen. Lisäksi tätä ohjetta voidaan soveltaa silloin, jos työntekijä on jo ennen annettua viranomaisohjetta lähtenyt sellaiselle alueelle, joka oli jo matkalle lähdettäessä epidemia-alue.

Työnantaja tai käyttäjäyritys voi tapauskohtaisesti päättää asiasta toisin huomioiden kuitenkin työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun.