Henkilöstöpalvelualan toimintaperiaatteet

HPL:n henkilöstöpalvelualalle laatimat toimintaperiaatteet perustuvat pitkälti alan kansainvälisiin toimintaperiaatteisiin. HPL:n jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan toimintaperiaatteita. Toimintaperiaatteissa kiinnitetään huomiota muun muassa yrityseettisiin arvoihin sekä työnantajavelvoitteiden noudattamiseen.

Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt

Työperusteinen maahanmuutto Suomeen on viime vuosina lisääntynyt. Myös henkilöstöpalveluyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton edistämisessä.

HPL:n laatimien Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisääntöjen tarkoituksena on sitouttaa HPL:n jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, ja sitä kautta parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa.

Hyvän rekrytoinnin muistilista

Hyvän rekrytoinnin muistilistassamme on kuvattu onnistuneen rekrytoinnin eri vaiheet ja niiden edellyttämät toimenpiteet. Muistilista on kaikkien työntekijöitä rekrytoivien organisaatioiden ja esimiesten käytettävissä.

 

Henkilöstöpalveluiden tietosuojaohjeistus

Henkilöstöpalveluyritykset käsittelevät jokapäiväisessä työssään mm. työntekijöitä ja
työnhakijoita sekä asiakkaiden yhteyshenkilöitä koskevia erilaisia tietoja. Tietosuoja-asetus
vaikuttaa tämän vuoksi merkittävällä tavalla henkilöstöpalvelualaan.

Yhdenjaksoisuusperiaate

 •  Jos työntekijän ja yrityksen välillä on tehty useita peräkkäisiä, vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen yhdenjaksoisuus säilyy, jos
  – alle neljä kuukautta kestäneen määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään 3 kalenteripäivän tauko.
  – neljän tai yli neljän kuukauden, mutta alle vuoden määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään 7
  kalenteripäivän tauko.
  – vuoden tai yli vuoden kestäneen määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään 10 kalenteripäivän tauko.
 • Jos keikkaa tekevä työntekijä on tehnyt työtä työsuhteen yleisillä ehdoilla (ns. keikkatyösopimus), työsuhteen yhdenjaksoisuus säilyy, jos
  – työntekijä työskentelee siten, että keikkojen väliin jää enintään 6 kalenteripäivän tauko.
 • Yhdenjaksoisuus ei katkea myöskään silloin, kun työntekijällä on oikeus lakisääteiseen vapaaseen määräaikaisten työsuhteiden välillä (mm. vuosilomalain mukaiseen vuosilomaan, vapaaseen tai sairauslomaan).