Kohdennetaan koulutukseen

Työmarkkinat muuttuvat ja kehittyvät kiihtyvällä vauhdilla. Yksilölliset diilit valtaavat toimialoja. Yritysten edellytyksiä tehdä työntekijöiden kanssa paikallisia sopimuksia, joilla edistetään työntekijä- ja työnantajalähtöisiä joustoja sekä tuetaan työntekijöiden työllistyvyyttä ja kehittymisen mahdollisuuksia, on kehitettävä. Koulutusta pitää lisääntyvässä määrin ohjata työelämässä tapahtuvana työnohjauksena sekä coachingina. Tällöin oppimista tapahtuu itse työpaikalla päivittäisen tekemisen yhteydessä, eikä perinteisesti pelkästään koulunpenkillä.

Moni toimiala vaatii nykyään niin spesiaalia osaamista, että kaiken tietämyksen sisäistäminen oppilaitosten syventävilläkään kursseilla ei ole mahdollista. Siksi yksilökohtainen ohjaaminen ja vaihtoehtoiset väylät työelämään tulee mahdollistaa nykyistä paremmin. Karsintaa pitää tehdä ammattilaisten toimesta jo koulutuksen hakuvaiheessa, minkä avulla saavutetaan selkeästi parempi sisäänotto sekä motivoituneita tekijöitä.

Visio 2025 toimintasuunnitelmassa osaamisen ja koulutuksen tavoitteet on asetettu kymmenen vuoden päähän. Hallitusohjelmassa Suomi on vuonna 2025 koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan kolmikantaista yhteistyötä yritysten, oppilaitosten sekä viranomaisten kanssa. Painotuksen tulee olla yrityksissä, jotka tarjoavat työssäoppimispaikkoja ja osallistuvat kustannuksiin.

Koulutusta tulee kehittää pitkäjänteisesti yhteistyössä työnantajien kanssa. Tulevaisuuden koulutuksessa yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön rooli korostuu entisestään ja samalla vaikutetaan nuorten koulutus- ja uravalintoihin. Tämä olisi erityisesti matkailu- ja ravintola-alalla tarpeellista jo peruskoulussa, sillä moni haluaa jatko-opintojen tai lukion ohella tehdä töitä, mutta alan ja asiakaspalvelun vaatimusten kasvu pelottaa.

Parantunut taloudellinen tilanne yhteiskunnassa aiheuttaa sen, että monella toimialalla töitä on tarjolla ilman tutkintoa, eikä erilaisiin koulutuksiin riitä osallistujia. Tästäkin syystä räätälöinti, rekrykoulutukset, kurssit ja sparraukset lisääntyvät kouluttautumisen muotoina.

Pitkän tähtäimen tavoitteena työpaikoilla on käytävä aktiivista vuoropuhelua jaetusti koulutusarvoista, visioista sekä strategisista päämääristä.

Meidän työnantajien tulee olla aktiivisia toimijoita ja huolehtia siitä, että äänemme kuuluu. Laajalla yhteistyöllä voimme mahdollistaa yksilölliset palvelut, jotka johtavat tehokkaampaan koulutuksen ja työn vuorotteluun.

Lue myös kirjoittajan edellinen blogikirjoitus Kohdataan toisemme >>