Miksi kannattaa käyttää henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita?

Yritys etsii työntekijää. Tässä maailmassa työntekijät ovat jo valmiiksi profiloineet itsensä erilaisissa palveluissa. Mihin siis tarvitaan rekrytoinnin ammattilaisia?

Henkilöstöpalveluiden käyttämisessä on parhaimmillaan kysymys strategisesta päätöksestä hyödyntää ulkopuolisen ammattilaisen tehokkaampaa tai ammattimaisempaa toimintamallia.

Kahdeksan hyvää syytä hyödyntää henkilöstövuokrausta ja rekrytointipalveluita

1. Kustannustehokkuus

Rekrytointeihin erikoistuneen yrityksen organisaatio, energia ja toimintamallit on viritetty rakenteitaan, inhimillisiä resurssejaan ja tunnelmaansa myöden sen ydintehtävää ajatellen.

Virherekrytointi on aina kallein rekrytointi ja huonosti hoidettu rekrytointiprosessi nakertaa lisäksi yrityksen mainetta.

Henkilöstövuokraus tuo joustavuutta. Se tarjoaa väliaikaisratkaisuja silloin kun organisaatio muotoilee uutta, testaa tai prototyypittää. Tai kun joku sairastuu, jää äitiyslomalle tai lähtee vuodeksi toteuttamaan sitä kuuluisaa unelmaansa.

2. Avaimet käteen palvelu

Helppoa ja nopeaa! Rekrytoinnin palvelukonsepti on arvoketju, joka ulottuu rekrytoinnin käynnistämisestä loppuhuolenpitoon asti. Profiilin määrittäminen, ilmoitusten ja aikataulujen laatiminen, hakijaviestintä, haastattelut, mahdollisten testien organisointi. Työntekijän irtisanoutuminen on yritykselle kuin viritetty aikapommi.

3. Rekrytoinnille saa takuun

Rekrytointiin sisältyy aina riskejä, mutta niitäkin voi minimoida. Rekrytoinnille saa takuun.

4. Osaaminen ja työkalut

Hyväksi tuleminen vaatii toistoja ja ammattilaiseksi tuleminen vaatii vieläkin enemmän toistoja. Rekrytointi vaatii herkkyyttä, läsnäoloa, intensiivisyyttä ja aikaa. Ammattilaisuus on taito tunnistaa sopivimmat, poimia helmet.

Hyvä rekrytointiprosessi vaatii kunnon työkalut (ja niiden käyttäjät). Hakijaviestinnän laatu luo, ylläpitää ja vahvistaa yrityksen työnantajamainetta ja haluttavuutta työpaikkana!

5. Keskittyminen tuloksentekoon

Rekrytoinnin ulkoistaminen voidaan nähdä myös ajan ja henkisten resurssien panostuksena oman ydinliiketoimintaan ja tuloksentekoon.

6. Oman henkilöstön hyvinvointi

Rekrytointilupien saamisesta tai niiden saamisen hitaudesta muodostuu monessa yrityksessä henkilökunnan hyvinvointiongelma. Deadlinet eivät pakene eivätkä asiakkaat odota. Vuokratyöntekijä voi pelastaa, tai vakituinen rekrytointi voidaan aloittaa vuokrasuhteena jo ennen virallisia lupia ja hyväksyntöjä.

7. Hakemuksia ei tule, tai sitten niitä tulvii

Hakemusten valtaisa määrä voi olla yllätys – jollekin! Onko rekrytoiva esimies tai HR varautunut vastaamaan hakijoiden kyselyihin, antamaan väliaikatietoja ja henkilökohtaista palautetta jokaiselle hakijalle?

Entä, kun oikeanlaisia hakemuksia ei yrityksistä huolimatta tule? Millainen on plan B?

Laadukkaalle rekrytointiyritykselle kumpikaan tilanne ei ole vieras. Ensimmäiseen budjetoidaan aikaa ja resursseja aina ja omat verkostot takaavat sen, ettei rekrytointia koskaan tarvitse aloittaa tyhjältä pöydältä, vaikka ensimmäistäkään kiinnostavaa hakemusta ei ilmaantuisi!

Luova ongelmaratkaisukyky takaa sen, että rajattujen nimikkeiden ja tiukkojen raamien ulkopuoleltakin osataan etsiä osaamista, siirrettäviä taitoja ja kyvykkäitä tyyppejä.

8. Anonymiteetti

On tilanteita, jolloin hakuvaiheessa halutaan keskittyä itse tehtävän sisältöön. Jotkin toimialat, yritykset tai brändit vetävät puoleensa kuin hunaja, joskus yrityksen maine on voinut saada hetkellisesti kolhun, tai yritys on keskellä suuria muutoksia.

Olen kuullut ajatuksen siitä, että parhailla yrityksillä voisi olla omat kykyjen etsijät NHL-tyyliin tai he voisivat käyttää ulkopuolisia kykyjen etsijöitä tunnistamaan briljantin osaamisen. Laadukkaimmat henkilöstöpalveluyritykset voivat hyvin olla tällaisia asiakkailleen!

Kirjoittanut Marju Vuorensalmi

Marju Vuorensalmi on Businessliken johtava konsultti ja partneri.