Arvioiden mukaan seuraavan 10–20 vuoden aikana noin 30 prosenttia ammateista häviää. Työ ei katoa, mutta sen sisältö muuttuu. Palveluyhteiskunnan vahvistuminen ja kuluttajien toiveet tukevat työsuhteiden monimuotoistumista. Suomen on pysyttävä globaalin talouden vauhdissa.

Työelämä ja työurat ovat yhä pirstaleisempia ja koostuvat monesta eri työstä. Monimuotoiset tavat tehdä työtä, kuten vuokra-, osa- ja määräaikainen työ sekä erilaiset projekteina tehtävät työt lisääntyvät ja auttavat sopeutumaan yhteiskunnassa ja globaalissa maailmantaloudessa tapahtuviin muutoksiin. Henkilöstöpalvelualan yrityksillä on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä yhdistää sirpaleista työtä joustavasti sekä työntekijän että yritysten lähtökohdista käsin.

On luotava edellytyksiä tehdä työtä monilla eri tavoin. Erilaiset työn tekemisen muodot vahvistavat Suomen kilpailukykyä ja kasvua. Erilaisille työn tekemisen muodoille ei saa kasata lainsäädännöllisiä tai muita esteitä, vaan päinvastoin ne on nähtävä yhä selkeämmin muuttuvan työelämän voimavarana.

Lainsäädäntöä on muutettava niin, että vuokratyötä koskevat perusteettomat kiellot ja rajoitukset poistetaan työehtosopimuksista, kuten vuokratyödirektiivissä edellytetään. Suomessa on edelleen yli 100 työehtosopimusta, jossa direktiivin vastaisesti on vuokratyötä koskevia kieltoja ja rajoituksia. Tyypillisimmin vuokratyövoimaa saa työehtosopimuksen mukaan käyttää ainoastaan ruuhkahuipuissa. Rajoitukset ja kiellot ovat jääneet työehtosopimuksiin, sillä työntekijäpuoli vastustaa määräysten poistamista. Näin ollen tarvitaan lainsäädäntöä, jotta rajoitukset ja kiellot saadaan poistettua työehtosopimuksista.