HPL peräänkuuluttaa tehokkaita toimia osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi, jotta Suomen kilpailukyky voidaan varmistaa tulevina vuosina.

Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää kokonaisvaltaista sosiaaliturvan remonttia sekä työllisyyttä edistävien ohjelmien selkeämpää nivomista yhteen.  Työn tekemisen on oltava aina kannattavaa ja työllisyyspalveluissa painopiste on asetettava nopeaan ja tehokkaaseen työllistämiseen.  Työn ja tekijöiden kohtaanto-ongelmaa on torjuttava työelämäpainotteisella kouluttamisella sekä parantamalla Suomen asemaa houkuttelevana työntekomaana. Työsuhteiden monimuotoisuutta tukemalla otetaan haltuun työelämän käynnissä oleva muutos sekä parannetaan yritysten mahdollisuuksia ottaa riskejä ja työllistää.

HPL :n vaikuttamisen tavoitteet sisältyvät seuraavaan viiteen kokonaisuuteen:

Ajankohtaista