Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää, että saamme Suomen työllisyysasteen nostettua pitkällä aikavälillä 78 prosenttiin. Tämä tarkoittaa noin 200 000 uutta työllistä. Muutoksia ja toimenpiteitä ei voi lykätä, sillä vain työllisyysastetta nostamalla voimme vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja saada velkaantumisen hallintaan.  

Kannamme vastuun työmarkkinoiden toimivuudesta

Henkilöstöpalveluyrityksillä on tärkeä rooli työmarkkinoiden toimivuuden varmistajana. Yritykset välittävät osaavaa työvoimaa yrityksille ja tarjoavat työntekijöille monipuolisesti uusia työmahdollisuuksia.  

Elinkeinopoliittiset tavoitteemme työvoiman saatavuuden edistämiseksi ja työmarkkinoiden vahvistamiseksi ovat seuraavat:

Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää kokonaisvaltaista sosiaaliturvan remonttia sekä työllisyyttä edistävien ohjelmien selkeämpää nivomista yhteen.  Työn tekemisen on oltava aina kannattavaa ja työllisyyspalveluissa painopiste on asetettava nopeaan ja tehokkaaseen työllistämiseen.

Työsuhteiden monimuotoisuutta tukemalla otetaan haltuun työmarkkinoilla käynnissä oleva muutos sekä parannetaan yritysten mahdollisuuksia ottaa riskejä ja työllistää.

Terveisemme hallituksen syksyn 2020 budjettiriiheen

Henkilöstöpalvelualan näkökulmasta  tehokkain keino hillitä velkaantumista on työllisyysasteen nostaminen. Esitämme, että työlainsäädäntöä uudistetaan siten, että se tukee  työpaikkojen syntyä. Esimerkiksi määräaikaisuuksien mahdollistaminen ilman erillistä perustetta madaltaisi yritysten työllistämiskynnystä.

Työmarkkinoilla on edelleen paha kohtaanto-ongelma eli yritysten tarvitsemaa osaamista ei löydy työmarkkinoilta. Erilaisilla työelämälähtöisillä täsmä-, rekry- ja muuntokoulutuksilla, joita myös henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat, voimme parantaa työttömien osaamista ja valmiuksia. Henkilöstöpalveluyritykset tuntevat työmarkkinoiden tarpeet ja  niiden tuottama koulutus johtaa usein työllistymiseen. 

Kohtaanto-ongelmaa pahentaa myös se, että Suomessa työn vastaanottaminen ei ole aina kannattavaa. Tämän vuoksi sosiaaliturvan uudistamisella on myös kiire.  

Työllisyysasteen nostamiseksi tarvitsemme myös kipeästi työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomaalaisia osaajia Suomeen. Henkilöstöpalveluyritykset ehdottavat, että  työperusteisen maahanmuuton lupaprosesseja ja viranomaisasiointia nopeutetaan ja kehitetään sujuvammaksi, jotta Suomen asema houkuttelevana työntekomaana paranisi.

Esityksemme budjettiriiheen (pdf) >>