HPL:n jäsenet entistä tyytyväisempiä liiton palveluihin

Jäseniltä kysyttiin palautetta HPL:n palveluista vuosittain toteutettavassa jäsentyytyväisyyskyselyssä. HPL:n jäsentyytyväisyyskyselyssä kysyttiin jäsenyritysten mielipidettä liiton palveluista muun muassa neuvonnasta, edunvalvonnasta ja viestinnästä. Kyselyssä kysyttiin myös erityisiä tyytyväisyyden …
Lue lisää

Yksi ratkaisu matkailun töiden ja tekijöiden kohtaanto-ongelmaan

Tätä kirjoittaessa Matkailudiili, töiden ja tekijöiden kohtaanto-ohjelma, hallituksen kärkihanke 2018-2019, on loppusuoralla. Kahden vuoden ajan Matkailudiili-hankkeessa on panostettu lukuisin innovatiivisin kokeiluin ja markkinointikampanjoin matkailutyön imagon kohottamiseen, …
Lue lisää

Kehysriihestä potkua työllisyyteen

HPL näkee hallituksen kehysriihen mahdollisuutena parantaa työllisyyspalveluita ja suunnata katseet kohti maakuntauudistuksen yhteydessä syntyviin kasvupalveluihin. ”HPL:lla on ke­hys­rii­heen kak­si isoa ter­veis­tä. En­sin­nä­kin, työl­li­syys­pal­ve­lu­jen toi­mi­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si vuo­del­le …
Lue lisää

Aktiivimalli ei aiheuttanut hakijaryntäystä

Suurin osa Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) tekemän kyselyn vastaajista pitää työttömien työnhakijoiden aktivoimista työnhakuun positiivisena asiana, vaikka aktiivimallin seurauksena ei tullutkaan alan yrityksiin hakijaryntäystä. Aktiivimalli ei kuitenkaan …
Lue lisää