Taktinen työnhakija on tämän ajan menestyjä

Vuoden 2017 aikana tilanne on selvästi kehittynyt monilta osin työnantajan markkinasta työntekijän markkinaksi. Kun vielä vuosi sitten työpaikkoja oli nihkeästi tarjolla ja yhdestä paikasta kilpaili melkoinen joukko kandidaatteja, ollaan nyt tilanteessa, jossa todella kiinnostaviinkaan rooleihin ei ole välttämättä potentiaalisia hakijoita juurikaan tarjolla – siitä huolimatta, että työpaikkaa mainostetaan aktiivisesti niin perinteisissä kuin moderneissa kanavissa.

Työnhaun lukkotilanteet edelleen monen todellisuutta

Vaikka markkina on heilahtanut työnhakijan kannalta suotuisaan suuntaan, kamppailee moni uutta työpaikkaa etsivä silti edelleen tilanteessa, jossa uutta mahdollisuutta todistaa oma ammattitaito ei tahdo löytyä kovasta ponnistelusta huolimatta. Osaavia, fiksuja, hyviä ammattilaisia on mitä erilaisimmissa lukkotilanteissa, joista eteenpäin pääseminen tuntuu mahdottomalta.

Lukkotilanteen tausta voi olla vaikka sellainen, että henkilö on pitkään ollut yhden työnantajan palveluksessa edeten urallaan ja päätyen organisaatiomuutosten vuoksi työnhakijaksi. Myös pitkä poissaolo työelämästä, esimerkiksi ulkomailla asumisen tai perhevapaan vuoksi, luovat oman haasteensa osoittaa olevansa arvokas ja ammatillisesti ajan tasalla oleva työntekijä uudelle työnantajalle.

Taktinen lähestymistapa ratkaisuna

Konsulttina on aivan mahtavaa todistaa niitä caseja, joissa työnhakija pääsee haastavasta tilanteesta ponkaisemaan uuden uran alkuun. Näitä menestyjiä yhdistää usein se, että he lähestyvät työnhakua tietoisen taktiikan kanssa; lopulliseen tavoitteeseen ollaan valmiita etenemään välitavoitteiden kautta.

Taktinen työnhakija etsii itselleen edullisia ratkaisuja innovatiivisesti ja tietoisesti tarjonnan reunoja koluten. Hän ottaa aktiivisesti selvää erilaisista mahdollisuuksista, etenee ennakkoluulottomasti rekrytointikeskusteluissa vaikka pintapuolisinkin tiedoin ja sopeuttaa omat raaminsa tilanteeseen. Tällainen uuden uran alkuun pääsevä henkilö on usein valmis luopumaan ainakin väliaikaisesti eduista, joihin hän on viimeisimmässä roolissaan tottunut. Hän voi ottaa vastaan määräaikaisen tehtävän, tinkiä alkupalkasta, asemastaan organisaatiossa, tittelistään jne. Hän voi hakea ja ottaa vastaan seuraavan työpaikan organisaatiosta, joka ei ole tunnettu ja vetovoimainen brändi, sellainen josta kilpailee eri työsukupolvien kovimmat osaajat.

Tietoista tinkimistä

Nämä henkilöt eivät luovu saavutetuista eduista tai tasoista uhrimielellä ’kun en enää muuhun kelpaa’. He tekevät niin, koska eivät näe uraansa lineaarisena jatkumona, vaan ovat sisäistäneet, että tässä ajassa uraan mahtuu erilaisia ajanjaksoja, myös itse aiheutettuja ja kutsumattomia katkoksia ja notkahduksia. He ovat sopeutumiskykyisiä, pystyvät jäsentämään toiveet ja vaatimukset kulloisenkin neuvotteluasemansa mukaisesti niin, että näkevät tulevan askeleen älykkäänä siirtona. Lopullinen tavoite voi olla samassa suunnassa: vakituinen työpaikka, vastuullisempi rooli, parempi kompensaatio.

Kun haluat murtaa työnhaun lukkotilanteen, voit pohtia:

1) Voisitko olla kiinnostunut määräaikaisuuksista? Määräaikaisuus johtaa usein pitkäaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen.
2) Kuinka paljon olet valmis tinkimään palkasta ja muista eduista päästäksesi askeleen oikeaan suuntaan?
3) Kuinka arvokkaaksi miellät CV:si tuoreimman rivin – mieti sitä ja rahallista kompensaatiota kokonaisuutena.
4) Mitä titteli ja organisatorinen asema (esim. esimiesrooli, johtoryhmäpositio) sinulle merkitsevät? Voitko rakentaa ammatillisen identiteettisi uudelle pohjalle luopumatta mistään todella tärkeästä?
5) Voisitko tehdä työtä jossain muussa kaupungissa tai maassa? Mobiili työ voi mahdollistaa jotain sellaista, jota et ole ennen pitänyt mahdollisena.

Kirjoittanut Kristiina Palmu

Kristiina Palmu on Businesslike Oy:n asiakkuuspäällikkö ja konsultti.